วัดดอยสัพพัญญู

วัดดอยสัพพัญญู

วัดดอยสัพพัญญู

ประชากร จำนวน: 2439 คน  Share Facebook  
Rating: 3.6/5 (5 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดดอยสัพพัญญู ตั้งอยู่ บ้านห้วยเนียม หมู่ 6 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เดิมมีเนื้อที่ประมาณ 76 ไร่ ปัจจุบันซื้อเพิ่มเติมรวมแล้วประมาณ 120 ไร่ มีที่ป่าที่ให้ทางวัดดูแลที่ไว้ได้ประมาณอีก 500 ไร่ เดิมเป็นวัดร้างชื่อ วัดน้ำบ่อติ๊บ (น้ำบ่อทิพย์) ไม่ปรากฏ ปี พ.ศ.ในการสร้าง และนามผู้สร้าง
 
แต่ยังปรากฎหลักฐานเป็นศาสนวัตถุ คือน้ำบ่อทิพย์ และอุโบสถหลังเก่าใน ปี พ.ศ. 2537 พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชรัตนากร อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระญาณสมโพธิ (พระเทพวรสิทธาจารย์)
 
ได้ร่วมกันฟื้นฟูบูรณะปฏิสังขรณ์วัดร้างแห่งนี้ให้เป็นวัดมีพระสงฆ์สามเณร อยู่จำพรรษา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช ฯ ที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2539
 
สภาพวัดปัจจุบันปัจจุบัน วัดดอยสัพพัญญู อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา 12 รูป สามเณร 28 รูป นอกจากนี้วัดดอยสัพพัญญูยังใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญประโยชน์หลายประการ ดังนี้
 
ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของศรัทธานญาติโยม - ใช้เป็นสถานศึกษาแก่พระสงฆ์สามเณรทั้งฝ่ายปริยัติธรรมแผนกนักธรรมและบาลี และปริยัติธรรมแผนกสามัญ (ม.1-ม.6)
 
ใช้เป็นสถานที่อบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดถึงศรัทธาประชาชน นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ- ใช้เป็นสถานที่อบรมโครงการสามเณรภาคฤดูร้อนทุกๆ ปี - ใช้เป็นสถานที่เปิดสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์-
 
เป็นศูนย์กลางในการศึกษาธรรมชาติในลักษณะอุทยานการศึกษาอันเป็นสถานที่อนุรักษ์ป่าไม้ และพืชสมุนไพรต่างๆ
 
เป็นสถานที่อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงปรโยค 1-2 ถึง 5 ประจำภาค 7 นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมของคณะสงฆ์ มีการตรวจนักธรรมสนามหลวง และประชุมคณะสงฆ์เป็นต้น
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.sappanyoo.blogspot.com
โทร โทร: 053212901
มือถือ มือถือ: 08111141600, 0849505300
แผนที่ วัดดอยสัพพัญญู แผนที่วัดดอยสัพพัญญู
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดดอยสัพพัญญูวัดน้ำบ่อติ๊บ
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 6 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)