วัดโสตยาราม

วัดโสตยาราม

วัดโสตยาราม

ประชากร จำนวน: 1775 คน  Share Facebook  
Rating: 4.3/5 (4 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโสตยาราม ตั้งอยู่ บ้านห้วยงูงอก ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งของวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ ตารางวา โฉนดเลขที่ 2777
 
อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 3 เส้น จดทางสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ 1 เส้น จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกประมาณ 1 เส้น จดทางสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ 1 เส้น จดทางสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 3 งาน 26 ตารางวา โฉนดเลขที่ 3778
 
วัดโสตยาราม สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2442 โดยมีศรัทธา บ้านห้วยงูป่าแตงได้ช่วยกันเพี้ยวถางป่าสร้างเสนาสนะขึ้นชื่อว่าวัดห้วยงูป่าแตงได้นิมนต์ท่านครูบา อินตา จากอำเภอเมืองเชียงใหม่ มาเป็นเจ้าอาวาส ชาวบ้านเรียกว่า วัดโสตยาราม ถึงปัจจุบัน
 
และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 15 เมตร ยาว 29 เมตร การบริหารและการปกครองมีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2526
 
ปัจจุบันหยุดสอนชั่วคราว มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ของชาวบ้าน มีศูนย์จักสานของชมรมผู้สูงอายุ- มียุ้งฉางธนาคารข้าวเปลือกของชาวบ้าน ตั้งอยู่เนื้อที่ของวัด เจ้าอาวาสที่ทราบนามมีดังนี้ 1 ท่านครูบาปินตา สุจิตโต 2. ท่านครูบาคุณา คุณาธโร 3. พระศรีวรรณ สุวณฺณนาโค
 
4. พระคำปัน ปัญฺญาฑฺโน 5. พระบุญชุ่ม จิตฺตปาโล 6. พระบุญชุ่ม จนฺทสุวณฺโณ 7. พระอธิการบุญมี โพธิสมฺปนฺโน 8. พระอธิการอุ่นเรือน ขนฺติธโร 9. เจ้าอธิการศรีนวล อนาลโย 10. พระครูวรานุวัตร ถึงปัจจุบัน
มือถือ มือถือ: 0819988109
แผนที่ วัดโสตยาราม แผนที่วัดโสตยาราม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดโสตยาราม
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)