หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ฝาง > ต.สันทราย > วัดโสตยาราม


เชียงใหม่

วัดโสตยาราม

วัดโสตยาราม

Rating: 4.3/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโสตยาราม ตั้งอยู่ บ้านห้วยงูงอก ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งของวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ ตารางวา โฉนดเลขที่ 2777
 
อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 3 เส้น จดทางสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ 1 เส้น จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกประมาณ 1 เส้น จดทางสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ 1 เส้น จดทางสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 3 งาน 26 ตารางวา โฉนดเลขที่ 3778
 
วัดโสตยาราม สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2442 โดยมีศรัทธา บ้านห้วยงูป่าแตงได้ช่วยกันเพี้ยวถางป่าสร้างเสนาสนะขึ้นชื่อว่าวัดห้วยงูป่าแตงได้นิมนต์ท่านครูบา อินตา จากอำเภอเมืองเชียงใหม่ มาเป็นเจ้าอาวาส ชาวบ้านเรียกว่า วัดโสตยาราม ถึงปัจจุบัน
 
และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 15 เมตร ยาว 29 เมตร การบริหารและการปกครองมีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2526
 
ปัจจุบันหยุดสอนชั่วคราว มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ของชาวบ้าน มีศูนย์จักสานของชมรมผู้สูงอายุ- มียุ้งฉางธนาคารข้าวเปลือกของชาวบ้าน ตั้งอยู่เนื้อที่ของวัด เจ้าอาวาสที่ทราบนามมีดังนี้ 1 ท่านครูบาปินตา สุจิตโต 2. ท่านครูบาคุณา คุณาธโร 3. พระศรีวรรณ สุวณฺณนาโค
 
4. พระคำปัน ปัญฺญาฑฺโน 5. พระบุญชุ่ม จิตฺตปาโล 6. พระบุญชุ่ม จนฺทสุวณฺโณ 7. พระอธิการบุญมี โพธิสมฺปนฺโน 8. พระอธิการอุ่นเรือน ขนฺติธโร 9. เจ้าอธิการศรีนวล อนาลโย 10. พระครูวรานุวัตร ถึงปัจจุบัน

มือถือ : 0819988109

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดโสตยาราม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)