หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ฝาง > ต.แม่คะ > วัดโป่งทรายคำ


เชียงใหม่

วัดโป่งทรายคำ

วัดโป่งทรายคำ

Rating: 3.4/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโป่งทรายคำ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2470 โดยชาวบ้านได้อพยพ มาจากอำเภอพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และบางอำเภอในจังหวัดลำพูนเมื่อเดินทางมาเห็นนกหลากหลายชนิดจึงมาดูพบว่าเป็นดินโป่งที่นกลงมากิน
 
และสัตว์อีกหลายชนิด จึงได้ตกลงพร้อมใจกันสร้างหมู่บ้านขึ้น โดยตั้งชื่อว่าบ้านโป่งนกเพราะเป็นดินโป่งที่นกลงมากิน ต่อมาเมื่อมีชาวบ้านอาศัยอยู่มาก จึงพร้อมใจกันสร้าง อาราม เพื่อเป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนา
 
และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2508 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ได้มีการศึกษาพระปริยัติธรรม และ ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
 
วัดโป่งทรายคำ ตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน ทำให้มีเสียงของรถผ่านไปมาทำให้เสียงดัง บรรยากาศในวัดก็มีการปลุกต้นไม้ ทำสวนดอกไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดให้ดูสวยงาม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดโป่งทรายคำ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)