วัดกัญจน์นิธยาราม

วัดกัญจน์นิธยาราม

วัดกัญจน์นิธยาราม

ประชากร จำนวน: 1877 คน  Share Facebook  
Rating: 4.2/5 (5 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดกัญจน์นิธยาราม (ป่าไผ่บ่อทอง) ตั้งอยู่เลขที่ 111 บ้านห้วยบ่อทอง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา โฉนดเลขที่ 44587 อาณาเขต ทิศเหนือจดที่สวน ทิศใต้จดถนน ทิศตะวันออกจดลำห้วย ทิศตะวันตกจดที่นา
 
วัดกัญจน์นิธยาราม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2454 ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดป่าไผ่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2491 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 62 เมตร
 
การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามดังนี้ 1. พระอธิการตุ้ย ปุญฺญภาโค 2. พระครูพุทธิธรรมรักษ์ (บุญเท็น พุทฺธรกฺขิโต) 2519 –ปัจจุบัน
 
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลแม่โป่งเปิดดำเนินการ พ.ศ. 2519 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2524 ในวัดกัญจน์นิธยาราม มีถาวรวัตถุมากมาย เช่น อุโบสถ วิหาร ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาปฏิบัติธรรม กุฎิ หอระฆัง ที่อ่านหนังสือประจำวั
แผนที่ วัดกัญจน์นิธยาราม แผนที่วัดกัญจน์นิธยาราม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดกัญจน์นิธยาราม
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)