หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.จอมทอง > ต.สบเตี๊ยะ > วัดพุทธนิมิตร


เชียงใหม่

วัดพุทธนิมิตร

วัดพุทธนิมิตร

Rating: 4.1/5 (12 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพุทธนิมิตร เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ เดิมตั้งอยู่บนดอยทิศตะวันตก เดิมชื่อว่าวัดพระบาทห้วยอี่ลิง ได้ย้ายลงมาตั้งอยู่ที่ปัจจุบัน หมู่ที่ 6 บ้่านแท่นดอกไม้ ตำบลาบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2480 โดยท่านพระครูอินทญาณรังษี(อินตา) เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก
 
และได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดพุทธนิมิตร เพราะได้สร้างพระประธานองค์ใหญ่ประดิษฐานไว้ในวิหาร ต่อมาปี พ.ศ.2513 ท่านพระครูอินทญาณรัดษี(อินตา)ได้มรณภาพไป พระครูอินทญาณรังษี(มา) ได้เป็นเจ้าอาวาสและปัจจุบัน พระครูอินทญาณรังษี(มา) ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอจอมทอง เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิตร
 
พระบาทห้วยอี่ลิง บ้านแท่นดอกไม้ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พระพุทธบาทองค์นี้เป็นพระพุทธบาทเบื้องขวาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งเสด็จโปรดสัตว์พบโดยครูบาเจ้าศรีวิชัย(นักบุญแห่งล้านนา) เมื่อ พ.ศ.2370 ได้ทำการสร้างศาลา และเพิงครอบพระบาทไว้
 
ต่อมาศรัทธาชาวบ้านและชาวเขาช่วยกันหาก้อนหินจากภูเขาเพื่อสร้างกำแพงหินทำด้วยเมือ เพื่อสร้างเขตอภัยทาน ร่วมจัดสร้างวิหารเพื่อครอบพระบาทดังกล่าว เมื่อ พศ.2465
 
และเมื่อ พ.ศ.2510 สร้างพญานาคหน้าวัดพระบาท ซึ่งมีเพียงเศียรพญานาคเท่านั้น ผ่านมาหลายปี ศาลาและวิหารได้ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ปัจจุบัน พระครูอินทญาณรังษี(มา) เจ้าคณะอำเภอจอมทอง เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิตร และชาวบ้านได้ช่วยกันบูรณะปฏิสังขร

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดพุทธนิมิตร

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)