หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.พระสิงห์ > วัดช่างแต้ม


เชียงใหม่

วัดช่างแต้ม

วัดช่างแต้ม

Rating: 3.8/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดช่างแต้ม ทริปเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ ตั้งอยู่บนถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เดิมมีชื่อว่า “วัดต้อมแต้มแก้วกว้างท่าช้างพิชัย” สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2038-2063 โดยกลุ่มจิตรกร (ภาษาเหนือเรียกว่า “ช่างแต้ม”) ในสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์มังราย 
 
พระอารามแห่งนี้เป็นวัดขนาดเล็ก มีพื้นที่ใช้สอยแค่ 2 ไร่ จุดเด่นของวัด ที่เห็นตั้งแต่ยังไม่เข้ามาในบริเวณวัดก็คือพระวิหารที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ สถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ หลังคาซ้อนกัน 3 ชั้น ช่อฟ้าตกแต่งทันสมัย นาคสะดุ้งมองดูผิวเผินก็เหมือนกับวัดทั่วไป
 
หน้าบันถูกแบ่งเป็นช่องตามโครงสร้างของอาคาร แบบที่เรียกว่าม้าต่างไหม ในแต่ละช่องมีลวดลายพรรณพฤกษาและดอกไม้ประดับไว้ ประตูทางเข้าเป็นซุ้มโขงที่งดงามตามสไตล์ล้านนา มีลายปูนปั้นรูปหงส์ และพญานาคสองตนเกี่ยวพันกันเป็นซุ้ม
 
ภายในประดิษฐานหมู่พระพุทธรูปปางมารวิชัย แต่ละองค์มีพระพักตร์ที่ไม่เหมือนกัน ด้านหลังพระประธานมีลายปูนปั้นซุ้มโขง และธรรมจักรสีทองที่สวยงาม ตัดกับพื้นหลังสีแดง เบื้องหน้ามีสัตภัณฑ์ (เชิงเทียน) ที่แกะสลักจากไม้เป็นรูปพญาครุฑ และพญานาคประดับด้วยกระจกหลากสี
 
ด้านหลังพระวิหารเป็นพระเจดีย์ศิลปะล้านนา แต่เดิมส่วนบนเป็นศิลปะพม่าขนานแท้ เนื่องจากเชียงใหม่เคยตกอยู่ใต้อำนาจของพม่าถึง 241 ปี แต่หลังจากที่อำนาจของพม่าหมดไป เจดีย์ในวัดต่างๆ จึงพยายามเปลี่ยนให้กลับมาเป็นแบบล้านนา ฐานด้านล่างเป็นสี่เหลี่ยม แต่ละมุมมีฉัตร ถัดขึ้นไปเป็นฐานย่อเก็จยกสูงรับกับชั้นมาลัยเถาแปดเหลี่ยมซ้อนกัน 6 ชั้นรับกับองค์ระฆังทรงกลมหุ้มด้วยแผ่นทองจังโก ส่วนยอดเป็นฉัตรสีทอง 7 ชั้น 
 
นอกจากนั้นวัดนี้ยังมีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญอีกองค์หนึ่งของเชียงใหม่ นั่นคือ “พระเจ้าฝนแสนห่า” เชื่อกันว่าพระองค์นี้มีพุทธานุภาพ สามารถดลบัลดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งทุกๆ ในวันแรม 12 ค่ำ เดือน 8 เทศบาลนครเชียงใหม่จะอาราธนาพระเจ้าฝนแสนผ่าแห่ไปรอบเมืองให้ประชาชนสรงน้ำ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดช่างแต้ม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)