หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.ท่าศาลา > วัดดอนจั่น


เชียงใหม่

วัดดอนจั่น

วัดดอนจั่น

Rating: 3.7/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสเป็นผู้ก่อตั้งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน กำพร้า ยากจน ด้อยโอกาส ก่อตั้งปี พ.ศ. 2528 
 
วัดดอนจั่น เป็นสถานที่ให้โอกาสเด็ก เยาวชน กำพร้า ยากจน ด้อยโอกาส เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ ปัจจุบัน กิน นอน เรียน อยู่ที่วัดดอนจั่น จำนวน 700 คน ระดับเตรียมอนุบาล, ระดับประถมต้น มัธยมปลาย, ระดับอาชีวะศึกษา หลักสูตร ป.ว.ช. และระดับอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
 
เตรียมอนุบาล 27 คน นักเรียน นักศึกษา หญิง 446 คน นักเรียน นักศึกษา ชาย 227 คน งบประมาณได้จากผู้บริจาค ช่วยเหลือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน กำพร้า ยากจน ด้อยโอกาส

เว็ปไซต์ : www.watdonchan.com

โทร : 053240184

มือถือ : 0932843700

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดดอนจั่น

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)