ที่เที่ยวในอำเภอสันป่าตอง ที่เที่ยวในอำเภอสันป่าตอง(111)
เวียงท่ากาน
เวียงท่ากาน เวียงท่ากาน
กาดวัวควาย บ้านทุ่งฟ้าบด
กาดวัวควาย บ้านทุ่งฟ้าบด กาดวัวควาย บ้านทุ่งฟ้าบด
อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
เจดีย์วัดร้องขุ้ม (เจดีย์งาม)
เจดีย์วัดร้องขุ้ม (เจดีย์งาม) เจดีย์วัดร้องขุ้ม (เจดีย์งาม)
พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา
พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทเขิน
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทเขิน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทเขิน
วัดโรงวัว
วัดโรงวัว วัดโรงวัว
วัดดอนชัย (ท่าวังพร้าว)
วัดดอนชัย (ท่าวังพร้าว) วัดดอนชัย (ท่าวังพร้าว)

1 / 14 lovethailand