คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(21)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองตราด(4)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองใหญ่(2)

https://www.lovethailand.org/อ.แหลมงอบ(3)

https://www.lovethailand.org/อ.เกาะกูด(4)

https://www.lovethailand.org/อ.เกาะช้าง(8)

อ่าว และชายหาด

อ่าว และชายหาด

อ่าว หมายถึงส่วนพื้นที่ของทะเลที่ล้อมรอบโดยแผ่นดินใกล้เคียง คลื่นทะเลในอ่าวมักจะสงบกว่าทะเลหรือมหาสมุทรที่อยู่ภายนอกเนื่องจากแผ่นดินต้านแรงคลื่นและแรงลมบางส่วนเอาไว้ อ่าวมีลักษณะที่เว้าโค้งเป็นรูปต่างๆ กัน ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะนิยมเรียกอ่าวตามลักษณะที่เกิดขึ้นเช่น "อ่าวเขาควาย" จะมีลักษณะชายหาดที่งุ้มเหมือนเขาควาย "อ่าวมะนาว" มีลักษณะของทะเลที่เว้าเข้าไปในแผ่นดินเป็นรูปมะนาว
 
เวิ้งน้ำขนาดใหญ่สามารถเรียกว่าอ่าว, ทะเล, บึงหรือทะเลสาบ ในขณะที่อ่าวขนาดเล็กที่เว้าเข้าตามชายฝั่ง รูปร่างโค้งรีและทางออกแคบเรียกว่าหาด ซึ่งมักจะมีชายหาดหรือหาดทราย อยู่ภายในเป็นบริเวณกว้าง ถ้าฝั่งสูงชันโดยตลอดอาจเรียกว่าฟยอร์ด พบได้ตามเขตขั้วโลก
 
อ่าว ถูกสร้างขึ้นได้ทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์ โดยธรรมชาติเกิดจากน้ำทะเลที่เข้ามาท่วมระหว่างแนวเทือกเขาใต้ทะเลและบนแผ่นดิน หรือการกัดเซาะแนวชายฝั่ง ซึ่งส่วนที่กัดเซาะได้ง่ายจะเว้าลึกเข้าไปมากกว่าส่วนที่กัดเซาะยาก เมื่อนานเข้าก็ทำให้เกิดอ่าวขึ้น สำหรับฟยอร์ดเกิดจากการเคลื่อนตัวและการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง และโดยมนุษย์คือการก่อสร้างสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณโดยรอบที่ไม่ได้ป้องกันจะถูกกัดเซาะเป็นเวิ้งน้ำ
 
หาด หรือชายหาด คือที่ลาดลงไปในน้ำหรือบริเวณที่ตื้นเขินเป็นเนินอยู่กลางน้ำ โดยมากเป็นเนินทราย มักมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอยู่เสมอ จึงเป็นสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 
ฤดูร้อน หาดจะประกอบด้วยทรายเป็นส่วนใหญ่ มีความลาดชันน้อย ฤดูหนาว หาดประกอบด้วยหาดกรวด มีความลาดชันสูง หาดทั่ว ๆ ไป ส่วนใหญ่มักมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
หาดไก่แบ้

หาดไก่แบ้
(จ.ตราด อ.เกาะช้าง)
หาดทรายงาม

หาดทรายงาม
(จ.ตราด อ.แหลมงอบ)
หาดบานชื่น (หาดมะโร)

หาดบานชื่น (หาดมะโร)
(จ.ตราด อ.คลองใหญ่)
หาดมุกแก้ว และหาดทรายแก้ว

หาดมุกแก้ว และหาดทรายแก้ว
(จ.ตราด อ.เมืองตราด)
หาดลานทราย

หาดลานทราย
(จ.ตราด อ.เมืองตราด)
หาดไม้รูด (หาดสำราญ)

หาดไม้รูด (หาดสำราญ)
(จ.ตราด อ.คลองใหญ่)
อ่าวตาลคู่

อ่าวตาลคู่
(จ.ตราด อ.แหลมงอบ)
แหลมกลัด

แหลมกลัด
(จ.ตราด อ.เมืองตราด)
แหลมงอบ

แหลมงอบ
(จ.ตราด อ.แหลมงอบ)
แหลมศอก

แหลมศอก
(จ.ตราด อ.เมืองตราด)
หาดคลองพร้าว (แหลมไชยเชษฐ์)

หาดคลองพร้าว (แหลมไชยเชษฐ์)
(จ.ตราด อ.เกาะช้าง)
หาดทรายขาว

หาดทรายขาว
(จ.ตราด อ.เกาะช้าง)
หาดทรายแดง

หาดทรายแดง
(จ.ตราด อ.เกาะช้าง)
อ่าวคลองสน

อ่าวคลองสน
(จ.ตราด อ.เกาะช้าง)
เกาะพร้าว (เกาะทรายขาว)

เกาะพร้าว (เกาะทรายขาว)
(จ.ตราด อ.เกาะช้าง)
หาดทรายยาว

หาดทรายยาว
(จ.ตราด อ.เกาะช้าง)
อ่าวใหญ่

อ่าวใหญ่
(จ.ตราด อ.เกาะกูด)
อ่าวจาก

อ่าวจาก
(จ.ตราด อ.เกาะกูด)
อ่าวยายเกิด

อ่าวยายเกิด
(จ.ตราด อ.เกาะกูด)
หาดคลองหิน

หาดคลองหิน
(จ.ตราด อ.เกาะกูด)
อ่าวสลักเพชร

อ่าวสลักเพชร
(จ.ตราด อ.เกาะช้าง)