https://www.lovethailand.org/Phranakhon Si Ayutthaya

No.1/14

Mae Soi Dok Mak Shrine

Mae Soi Dok Mak Shrine Mae Soi Dok Mak Shrine
    Phranakhon Si Ayutthaya, Pratu Chai

No.2/14

Viharn Luang Por Suriyamuni

Viharn Luang Por Suriyamuni Viharn Luang Por Suriyamuni
    Phranakhon Si Ayutthaya, Pratu Chai

No.3/14

Chedi Wat Sam Pluem

Chedi Wat Sam Pluem Chedi Wat Sam Pluem
    Phranakhon Si Ayutthaya, Pratu Chai

https://www.lovethailand.org/Nakhon Luang

No.4/14

Luang Pho Klong Ubosot

Luang Pho Klong Ubosot Luang Pho Klong Ubosot
    Nakhon Luang, NaKhon Luang

https://www.lovethailand.org/Bang Sai

No.5/14

Goddess Lanthee

Goddess Lanthee Goddess Lanthee
    Bang Sai, Bang Sai

https://www.lovethailand.org/Bang Pahan

No.6/14

Luang Pho Thong Dam

Luang Pho Thong Dam Luang Pho Thong Dam
    Bang Pahan, Bang Pahan

No.7/14

The Bell Tower of Wat Tanu Song Tham

The Bell Tower of Wat Tanu Song Tham The Bell Tower of Wat Tanu Song Tham
    Bang Pahan, Bang Pahan

No.8/14

Luang Pu Nai

Luang Pu Nai Luang Pu Nai
    Bang Pahan, Bang Pahan

No.9/14

Sai Yoi Monastery

Sai Yoi Monastery Sai Yoi Monastery Sai Yoi Monastery
    Bang Pahan, Bang Pahan

No.10/14

Luang Por Kao

Luang Por Kao Luang Por Kao
    Bang Pahan, Bang Pahan

https://www.lovethailand.org/Phak Hai

No.11/14

Luang Por Sri An

Luang Por Sri An Luang Por Sri An
    Phak Hai, Phak Hai

https://www.lovethailand.org/Se Na

No.12/14

Luang Por Wai (Wat Suthaphot)

Luang Por Wai (Wat Suthaphot) Luang Por Wai (Wat Suthaphot)
    Se Na, Se Na

No.13/14

Luang Por Me (Wat Manwichai)

Luang Por Me (Wat Manwichai) Luang Por Me (Wat Manwichai)
    Se Na, Se Na

https://www.lovethailand.org/Uthai

No.14/14

Chao Mae Pho Saohan Shrine

Chao Mae Pho Saohan Shrine Chao Mae Pho Saohan Shrine
    Uthai, Khan Ham