คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(9)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(3)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(2)

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายให้ค้นหา และตามรอย เพื่อระลึกถึงบรรพบุรษที่ต่อสู้ และร่วมสร้าง โดยมอบสิ่งที่มีคุณค่า ดำรงไว้ ให้ลูกหลาน ได้ศึกษา นำบทเรียนจากประวัติศาตร์มาเพื่อเตือนใจ และพัฒนา
ประตูชัยอรัญประเทศ

ประตูชัยอรัญประเทศ
(จ.สระแก้ว อ.อรัญประเทศ)
ปราสาทบ้านน้อย

ปราสาทบ้านน้อย
(จ.สระแก้ว อ.วัฒนานคร)
ประเพณีบุญบั้งไฟ

ประเพณีบุญบั้งไฟ
(จ.สระแก้ว อ.วังน้ำเย็น)
ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ปราสาทสด๊กก๊อกธม
(จ.สระแก้ว อ.โคกสูง)
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(จ.สระแก้ว อ.วัฒนานคร)
ประเพณีสู่ขวัญข้าว

ประเพณีสู่ขวัญข้าว
(จ.สระแก้ว อ.เขาฉกรรจ์)
ปราสาทเขาน้อยสีชมพู

ปราสาทเขาน้อยสีชมพู
(จ.สระแก้ว อ.อรัญประเทศ)
พระสยามเทวาธิราชจำลอง

พระสยามเทวาธิราชจำลอง
(จ.สระแก้ว อ.อรัญประเทศ)
ปราสาทเขาโล้น

ปราสาทเขาโล้น
(จ.สระแก้ว อ.ตาพระยา)
ปราสาทเมืองไผ่

ปราสาทเมืองไผ่
(จ.สระแก้ว อ.อรัญประเทศ)
ภาพแกะสลักหินเขายักษ์

ภาพแกะสลักหินเขายักษ์
(จ.สระแก้ว อ.ตาพระยา)
สระแก้ว (สระขวัญ)

สระแก้ว (สระขวัญ)
(จ.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว)
คลองหินสิ่ว

คลองหินสิ่ว
(จ.สระแก้ว อ.วัฒนานคร)
จารึก ร.5

จารึก ร.5
(จ.สระแก้ว อ.ตาพระยา)