ป่าพรุหนองแท่นแก้ว

ป่าพรุหนองแท่นแก้ว

ป่าพรุหนองแท่นแก้ว

ประชากร จำนวน: 2370 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
หนองแท่นแก้ว เป็นแหล่งน้ำสาธารณะตามธรรมชาติ อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบล ถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม และหมู่ที่ 3 ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
หนองแท่นแก้วเป็นแหล่งน้ำสาธารณะตามธรรมชาติ อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบล ถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม และหมู่ที่ 3 ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในอดีตอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำ นก และสัตว์อื่นๆ นานาชนิด เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการเกษตรกรรม เป็นแหล่งอาหารของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงตลอดมา
 
ต่อมาหนองแท่นแก้วเกิดการตื้นเขิน ปริมาณน้ำลดลงเป็นอย่างมาก ทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำ นก และสัตว์อื่นๆ ลดลงตามไปด้วย ในฤดูแล้งจึงไม่มีน้ำเพื่อนำมาใช้ในการทำเกษตรกรรม ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขรได้ประสานกับกรมชลประทานได้จัดทำโครงการพัฒนาหนองแท่นแก้ว ซึ่งเป็นโครงการแก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามเอกสารสิทธิ์ น.ส.ล. มีพื้นที่ 409 ไร่ มีการขุดสระ ขนาด 250 x 500 ลึก 4.50 เมตร พร้อมคันดิน โรงสูบท่อส่งน้ำ ถนนคอนกรีต ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบ ผันน้ำ ฯลฯ
 
ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการระบบไฟฟ้า นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขรได้ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกพร้อมปล่อยพันธุ์ปลาที่หนองแท่นแก้ว เพื่อเป็นการต่อยอดของโครงการดังกล่าว และมีความเหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขรจึงมีนโยบายที่จะจัดให้มีโครงการสวน นา ป่า คลอง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ขึ้นในบริเวณ หนองแท่นแก้ว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยรักษาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้ว อีกทั้งตำบลถ้ำสิงขรมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
 
และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน วัดถ้ำสิงขร ถ้ำน้ำ บ่อน้ำพุร้อน และคลองน้ำใส ซึ่งสามารถพัฒนาเชื่อมโยงโครงการดังกล่าว ให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ และเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างแหล่งท่องเที่ยวจากฝั่งทะเล อ่าวไทย อันดามัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐและยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดคุณภาพที่ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตามนโยบาย สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเมืองที่ คนดี เกษตรดี อุตสาหกรรมดี และการท่องเที่ยวดี
คำค้น คำค้น: ป่าพรุหนองแท่นแก้วหนองแท่นแก้ว
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 4 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(7)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(5)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(32)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(8)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(1)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(6)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(1)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(8)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(9)

น้ำตก น้ำตก(34)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(8)

ถ้ำ ถ้ำ(18)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(10)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(30)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(16)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(10)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(6)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(8)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(2)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(1)