หารฉมัน

หารฉมัน

หารฉมัน

ประชากร จำนวน: 2529 คน  Share Facebook  
Rating: 4.5/5 (4 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
หารฉมัน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะตามธรรมชาติ เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนใน หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม และหมู่ที่ 4 ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้ในการทำเกษตรกรรมและหาอาหาร ได้ประสบปัญหาสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ทำให้ปริมาณน้ำลดลงเป็นอย่างมาก
 
ซึ่งสาเหตุเกิดจากวัชพืชที่ปกคลุมกันอย่างหนาแน่นจนทำให้เกิดตะกอนและสิ่งปฎิกูลต่างๆ มากมาย ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำ นก และสัตว์อื่นๆ ลดน้อยตามลงไป และเมื่อถึงฤดูแล้งน้ำก็แห้งประชาชนก็ไม่มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร จากเหตุการณ์ดังกล่าว นายฐานันดร์ เจริญภักดี นายกอบต.ถ้ำสิงขร
 
จึงได้มีหนังสือเสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณไปยังกรมชลประทาน เพื่อขุดลอกหารฉมัน ทำให้สำนักชลประทานที่ 15 ได้เข้ามาตรวจสอบในพื้นที่ และได้มีแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนโดยการจัดทำโครงการแก้มลิงหารฉมัน ซึ่งได้ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำ 1 แห่ง ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 2 แห่ง ก่อสร้างสะพาน FARM BRIDE 1 แห่ง และก่อสร้างท่อลอดถนน จำนวน 12 แห่ง งบประมาณ 28,087,200 บาท โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (พ.ศ. 2554)
 
ปัจจุบัน โครงการแก้มลิงหารฉมัน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ฟื้นสภาพความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติกลับคืนมา ต้องขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน ทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญและดำเนินการให้โครงการแก้มลิงหารฉมันเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีการพัฒนาเป็นแหล่งการเกษตรโดยการปลูกปาล์มและพืชพันธุ์นานาชนิด อนาคต หารฉมัน แห่งนี้ จะเป็นแหล่งกิจกรรม เช่น การท่องเที่ยว การแข่งเรือพายและการศึกษาธรรมชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดเป็นแหล่งรายได้แก่ชุมชนต่อไป
คำค้น คำค้น: หารฉมัน
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 6 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(7)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(5)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(32)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(8)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(1)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(6)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(1)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(8)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(9)

น้ำตก น้ำตก(34)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(8)

ถ้ำ ถ้ำ(18)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(11)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(30)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(16)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(10)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(6)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(8)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(2)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(1)