มัสยิดรายอฟาฎอนี

มัสยิดรายอฟาฎอนี

มัสยิดรายอฟาฎอนี

ประชากร จำนวน: 3290 คน  Share Facebook  
Rating: 4/5 (4 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวปัตตานี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
มัสยิดรายอปาฏอนีหรือ มัสยิดรายาจะบังติกอ ซึ่งเป็นรูปทรงสถาปัตยกรรมมลายูยุคเก่า โครงสร้างทำด้วยไม้จืองาทั้งหลัง มุงด้วยหลังคาที่ทำมาจากกระเบื้องดินเผา ผ่านการซ่อมแซมบูรณะหลายชั่วอายุคน แต่ยังเหลือเค้าของเดิม มัสยิดหลังนี้สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านมูฮำมัดหรือ ตนกูบือซา ในปี พศ. 2374 เป็นสุเหร่าเพื่อใช้ปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิม
 
มาถึงในสมัยตนกูสุไลมาน (ตนกูบอซู) พระอนุชาของตนกูบือซา ได้มีการบูรณะสร้างเป็นมัสยิดรายอปาฏอนี โดยมีช่างจากบ้านตาแก๊ะ (ซึ่งปัจจุบันอยู่ใน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี) ลวดลายต่างๆ เช่น ลายเถาวัลย์ อันบ่งบอกถึงวัฒนธรรมมลายูผสมผสานอินเดียยุคดั้งเดิม ประตูมัสยิดทำด้วยไม้จืองา ท้าลมร้อนลมฝนมายาวนานเกือบ 200 ปีได้อย่างแรงกล้า
 
คำว่า ปะฏานี ในภาษาอาหรับ แปลว่า นักปราชญ์ ในภาษาบาลี สันสกฤต ปตานี แปลว่าหญิงที่เป็นใหญ่ ส่วนในภาษามลายูนั้น ปะตานี หมายถึงชาวนา ในพื้นที่ตำบลจะบังติกอ ประกอบด้วย 4 ชุมชน คือ ชุมชนตะลุโบะ ชุมชนตะบังติกอ (วังเก่า,ชุมชนจะบังติกอ(ริมคลอง),ชุมชนตะบังติกอ(วอกะห์เจะหะ) ทิศเหนือ จรดตำบลตะลุโบะ ทิศใต้ จรดชุมชนจะบังติ กอ(วังเก่า) แม่น้ำปัตตานี ทิศตะวันออก จรดถนนยะรัง ซอย 6 ทิศตะวันตก จรดแม่น้ำปัตตานี
มัสยิด กลุ่ม: มัสยิด
คำค้น คำค้น: มัสยิดรายอฟาฎอนีมัสยิดรายาจะบังติกอ
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 6 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(3)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(6)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(2)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(13)

มัสยิด มัสยิด(5)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(4)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(2)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(3)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(2)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(2)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(3)

น้ำตก น้ำตก(3)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(2)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(13)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(2)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(1)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(1)