วัดกลาง

วัดกลาง

วัดกลาง

ประชากร จำนวน: 7655 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.

วัดกลาง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จากประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชุมชนในจังหวัดน่านสืบความได้ว่า ชุมชนแห่งนี้

มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนแล้ว ณ หมู่บ้านป่ากล้วย ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของสุสานบ้านกลางในปัจจุบัน ต่อมาได้มีผู้คนอพยพหนีภัยสงครามจากเมืองน่าน มาสมทบเพิ่มขึ้น ทำให้ชุมชนเริ่มเกิดความเข้มแข็ง จึงได้มีการตั้งวัดประจำหมู่บ้านขึ้นในปีพ.ศ.2420 โดยมีพระครูบาคัมภีร์รส และออกแสนยาเป็นผู้เริ่ม ด้วยเหตุที่วัดตั้งอยู่ระหว่างกลางของหมู่บ้านอื่นๆ อีกหลายหมู่บ้าน จึงได้ตั้งชื่อวัดและหมู่บ้านว่า "วัดกลาง"
สิ่งที่น่าสนใจภายใจวัดนี้
 
1. อุโบสถ สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสามกษัตริย์มัชฌิมงคลเขมาราม(หลวงพ่อสามกษัตริย์) ซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถ สร้างขึ้นด้วยโลหะสามชนิดคือ ทอง นาค เงิน พระอุณาโลมประดับพลอย บุษราคัม เป็นศิลปะสกุลช่างสุโขทัยที่เราถือกันว่าสวยงามยิ่ง หน้าตักกว้าง 19 นิ้ว สูงรวมฐาน 34 นิ้ว
 
2. พระบรมสารีริกธาตุ ม.ร.ว.หญิงนันทาและ ม.ร.ว.หญิงใหญ่ สนิทวงศ์ ได้ถวายพระบรมสารีริกธาตุและตลับเงินตราพระราชลัญจกร สมัย รัชกาลที่ 5 พร้อมด้วยกรักงาช้าง บาตรเงินลงยาตราคชสีห์ พานเงินลงยา ตราคชสีห์ พานทองลงยาตราคชสีห์และพระเจดีย์ทองคำ แด่พระโสภิตวิริยาลังการ ตั้งแต่เมื่อครั้งอุปสมบท พร้อมอัญเชิญพระแก้วมรกต หน้าตักกว้าง  5 นิ้ว อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบันได้สร้างมณฑปศิลปะรัตนโกสินทร์เป็นที่ประดิษฐาน
 
3. พระเจ้าทองทิพย์ บรมศาสดาอนาวรญาณ สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ ศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา แบบเมืองน่าน พร้อมทั้งยังมีการสร้างอาคารหอพิพิธภัณฑ์พระ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณและโบราณวัตถุต่างๆ
 
4. วิหารล้านนา เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน ศิลปะล้านนา, พระพุทธรูปสิงห์ 1 โบราณเนื้อสำริดและพระพุทธรูปไม้จำหลัก เนื้อหอมชนิดต่างๆ จำนวน 28 องค์ อีกทั้งยังเป็นที่อนุรักษ์ศิลปะการก่อสร้างวิหารสกุลช่างชาวบ้านล้านนาเฉพาะถิ่น  พร้อมทั้งภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง หงส์หินและเล่าเรื่องเมืองน่านถูกเผา
 
5. หลวงพ่อขาว เป็นพระประธานคู่วัดกลางมาแต่โบราณ เป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านนาสกุลช่างชาวบ้านมีอายุมากกว่า 300 ปี
 
6. พระธาตุมัชฌิมาเป็นพระเจดีย์ ที่สร้างจากศรัทธาอันบริสุทธิ์ ของคุณอมร และคุณพวงผกา ตั้งบรรยงค์ ถวายเป็นพุทธบูชา ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ โดยส่วนแรกบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุบางส่วน ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนที่สองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมด้วยพระพุทธเอาว์กะนะ สร้างจากไม้พระยางิ้วดำ ล้ำค่า และส่วนที่สามบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุที่ผู้มีจิตศรัทธานำมามอบให้
 
วัดกลาง มีงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ จัดขึ้นในวันที่ 15 เมษายนของทุกปี จะมีการสรงน้ำและจัดขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ความภาคภูมิใจและศรัทธาของชาวบ้าน  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5479 8702
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.watklang.org
โทร โทร: 054798702
แผนที่ วัดกลาง แผนที่วัดกลาง
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดกลางพระเจ้าทองทิพย์ วิหารล้านนา หลวงพ่อขาว ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 4 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(6)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(4)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(6)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

อาร์ตแกลเลอรี่ อาร์ตแกลเลอรี่(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(68/402)

โบสถ์ โบสถ์(1)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(18)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(2)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(13)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(1)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(9)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(5)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(16)

น้ำตก น้ำตก(28)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(11)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(11)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(4)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(2)