วัดศรีดอนแท่น

วัดศรีดอนแท่น

วัดศรีดอนแท่น

ประชากร จำนวน: 735 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีดอนแท่น ตั้งอยู่เลขที่ 196 หมู่ 2 บ้านดอนแท่น ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา
 
วัดศรีดอนแท่น สร้างขึ้นเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2360 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2459 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 50 เมตร ยาว 56 เมตร ภายในบริเวณวัดศรีดอนแท่น
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย 1.พระวิหาร ทรงล้านนาประดับกระจกสี สายล้านนา 2.หอกลอง 3 ชั้น ลวดลายวิจิตร 3.หอระฆัง 4.ศาลาการเปรียญ 5.พระธาตเจดีย์ศรีดอนแท่น จำลองแบบจากวัดบุญยืน 6.กุฎิไม้หลังใหญ่ 7.ศาลาบาตร 8.กุฎิประดิษฐานรูปเหมือนเจ้าปู่หลวงอินต๊ะ ฐิตตโร 9.ตำหนักประดิษฐานพระรูปหล่อเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์
 
วัดศรีดอนแท่น เดิมชื่อ วัดดอนแท่น เป็นวัดที่เก่าแก่มากที่สุดของอำเภอเวียงสา สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2139 ผู้สร้างวัด คือ เจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 36 ผู้เป็นบุตรของเจ้าพระยาหน่อคำเสถียรไชยสงคราม หลังจากที่เจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ ครองเมืองน่านได้ 6 ปี จึงได้เสด็จไปอยู่ที่เมืองเวียงป้อ และสร้างวัดดอนแท่นไว้ (ดังหลักฐานจากพงศาวดาร เมื่องน่าน)
 
กาลล่วงมาเกือบสองร้อยปีในช่วงนั้น บ้านเมืองฝ่ายเหนือ รวมทั้งเมืองน่าน อยู่ภายใต้การปกครองของพม่า สมัยอยุธยาบ้านเมืองระส่ำระสาย ทั้งลาวล้านช้างและเชียงใหม่เกิดจลาจล เพราะหัวเมืองต่าง ๆ ที่ขึ้นกับเชียงใหม่ไม่สามัคคีกัน ทำให้พม่ายกทัพไปปราบปราม
 
จนล่วงมาถึงสมัยพระนารายณ์ เชียงใหม่ขึ้นกับกรุงศรีอยุธยา พม่าคิดว่าเมื่องน่านจะไปขึ้นกับอยุธยาด้วย จึงยกพลตีีเมืองน่าน ทำลายบ้านเมือง จุดไฟเผาวัดเสียหายเหลือไว้แต่แผ่นดิน ชาวบ้านล้มตาย หลบลี้ หนีหาย เมืองน่านถูกทิ้งร้าง ไม่มีเจ้าเมืองดูแลนานถึง 23 ปี จนถึง พ.ศ. 2239 พระหลวงตื๋น จากเชียงใหม่ มาครองเมืองน่าน พม่ายังคงมีอำนาจมาก ด้วยการยกทัพไปตีเชียงใหม่ ตีลาว ลำปาง ลำพูน แพร่ (ยุคธนบุรี)
 
จนกระทั่งมาถึงสมััยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 บอกราชการศึกไปยังหัวเมืองต่าง ๆ ทั้งภาคกลาง เมืองเหนือ เมืองใต้ ให้มาช่วยรับศึกพม่า บ้านเมืองจึงสงบลงในปี พ.ศ. 2329 ตลอดระยะเวล 190 ปี บ้านเมืองมีแต่ศึกสงคาราม
 
ผู้คนต่างอพยพหลบลี้หนีเอาตัวรอด ไม่มีโอกาส ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร ดังนัั้น การบูรณะปฏิสังขรณ์วัดดอนแท่่นครั้งแรกน่าจะเริ่มขึ้น ในปี พศ. 2360 สมัยเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ กอบบ้านแปงเมือง ผู้คนมีเวลาบำรุงศาสนา ทั้งยังมีการสร้างวัดในห้วงเวลาใกล้เคียงกันหลายวัด ได้แก่ วัดกลางเวียง (พ.ศ.2338) วัดบุญยืน (พ.ศ.2340) วัดตาลชุม (พ.ศ.2344) วัดศรีมงคล (พ.ศ.2349) วัดไผ่งาม (พ.ศ.2374)
 
วัดดอนแท่น ได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์พระวิหารที่ชำรุทรุดโทรม เมื่อ ปี พ.ศ. 2437 โดย ครูบาอินต๊ะวงศ์ เจ้าอาวาส ได้ขอประทานราชานุญาตจาก พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช พระเจ้าน่าน ขอซ่อมแซมบูรณะด้วยเหตุที่เป็นวัดของเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ก่อน ๆ สร้างไว้ จำเป็นต้องใช้ไม้ เป็นจำนวนมาก (สมัยนั้นป่าไม้เป็นของเจ้าผู้ครองนคร) พระเจ้าสุริยพงษ์ฯ ทรงอนุญาต
 
และโปรดให้ เจ้าราชวงศ์ (เจ้าสุทธิสาร ณ น่าน) เป็นผู้ดูแลเรื่องไม้ที่จะใช้ในการบูรณะ แล้วโปรดให้ ครูบาอินต๊ะวงศ์ เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างทั้งหมด จนแล้วเสร็จ และได้จัดงานเฉลิมฉลองใน วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2442
แผนที่ วัดศรีดอนแท่น แผนที่วัดศรีดอนแท่น
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดศรีดอนแท่นวัดดอนแท่น
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(402)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองน่าน(66)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่จริม(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านหลวง(6)

https://www.lovethailand.org/อ.นาน้อย(35)

https://www.lovethailand.org/อ.ปัว(49)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าวังผา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงสา(66)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งช้าง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงกลาง(30)

https://www.lovethailand.org/อ.นาหมื่น(15)

https://www.lovethailand.org/อ.สันติสุข(14)

https://www.lovethailand.org/อ.บ่อเกลือ(7)

https://www.lovethailand.org/อ.สองแคว(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ภูเพียง(32)