วัดห้วยซ้อ

วัดห้วยซ้อ

วัดห้วยซ้อ

ประชากร จำนวน: 661 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดห้วยซ้อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2332 โดยการนำของพ่อแสนเขื่อน พรมเกษา เดิมวัดห้วยซ้อก่อสร้างอยู่บนยอดเขาทางทิศเหนือที่ตั้งของวัดห้วยซ้อในปัจจุบัน ชื่อว่าดอยก้อมก่อ
 
ต่อมาได้มีครูบาอาริยะ เจ้าอาวาสวัดหมอเมือง ในสมัยนั้นได้เล็งเห็นว่าภายภาคหน้าพื้นที่คับแคบมีความลาดชัน ไม่สะดวกในการ ประกอบพิธีทางศาสนา จึงได้อพยพผู้คนคณะศรัทธาชาวบ้านจัดสร้างวัดห้วยซ้อขึ้นในพื้นที่วัดที่เป็นที่ตั้งในปัจจุบัน
 
แต่เดิมวัดห้วยซ้อได้จัดสร้างวิหารหลังเล็กๆจำนวน 1 หลังจัดเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีทางศาสนาของชาวบ้าน โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากนายจันธิมา ไม่ทราบนามสกุล เป็นจำนวน 4 ไร่ 3 งาน
 
ปีพุทธศักราช 2490 ได้มีการรื้อถอนวิหารหลังเดิมแล้วจัดให้มีการก่อสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นหลังเดียวในปัจจุบัน วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2540
 
วัดห้วยซ้อ ได้รับการพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2547 ได้มีการบูรณะซ่อมแซมจากสำนักงานศิลปากรที่ 7 น่าน จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ ภายในปีเดียวกันวัดห้วยซ้อได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมือง ในการปรับภูมิทัศน์หน้าวัด ปีพุทธศักราช 2549
 
วัดห้วยซ้อ ได้รับการยกย่องให้เป็นวัดที่รักษาสิ่งแวดล้อม มรดกทางวัฒนธรรม โดยการส่งเสริม อนุรักษ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมและเป็นวัดแห่งการรักษาสิ่งแวดล้อมสวนสมุนไพรนานาพันธุ์ วัดห้วยซ้อมีพระครูพิพิธนันทคุณ (บุญชวน เตชปุญโญ) เจ้าอาวาสวัดห้วยซ้อและดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
 
วัดห้วยซ้อ เป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โดยมีการจัดการเรียนการสอนทุกวันอาทิตย์เพื่อ เป็นการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมให้เยาวชน งานทางด้านสังคมสงเคราะห์
 
วัดห้วยซ้อ เป็นที่ตั้งของเครือข่ายชมรมคนบ่อว้า เพื่อเป็นเครือข่ายในการประสานและดำเนินการในการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มศิลปินพื้นบ้าน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านห้วยซ้อ
แผนที่ วัดห้วยซ้อ แผนที่วัดห้วยซ้อ
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดห้วยซ้อ
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(402)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองน่าน(66)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่จริม(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านหลวง(6)

https://www.lovethailand.org/อ.นาน้อย(35)

https://www.lovethailand.org/อ.ปัว(49)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าวังผา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงสา(66)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งช้าง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงกลาง(30)

https://www.lovethailand.org/อ.นาหมื่น(15)

https://www.lovethailand.org/อ.สันติสุข(14)

https://www.lovethailand.org/อ.บ่อเกลือ(7)

https://www.lovethailand.org/อ.สองแคว(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ภูเพียง(32)