วัดน้ำลาน

วัดน้ำลาน

วัดน้ำลาน

ประชากร จำนวน: 511 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดน้ำลาน ตั้งอยู่เลขที่ 80 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เริ่มก่อตั้งเป็น สำนักสงฆ์ เมื่อปีพุทธศักราช 2507 โดยนายปัญญา พรพิชัยเวชร์ ประธานก่อตั้ง และนาย ค่ายแก้ว อินต๊ะภา ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านน้ำลาน
 
ร่วมกับชาวบ้านสร้างศาลาเพื่อประกอบพิธีทาง พระพุทธศาสนา แต่เดิมนั้นยังไม่มีพระภิกษุสงฆ์เข้ามาจำพรรษา การประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต้องนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดน้ำพางมาประกอบพิธี
 
ในปีพุทธศักราช 2513 นายบุญทา วงค์เรียบ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์จึงได้จำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์บ้านน้ำลานแห่งนี้ ปัจจุบันสำนักสงฆ์วัดน้ำลาน เป็นศาสนาสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม
 
ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมือง และ ชาวเขาเผ่าม้ง จึงใช้สำนักสงฆ์แห่งนี้ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมอื่นๆ สำนักสงฆ์วัดน้ำลาน มีศาสนสถานที่สำคัญภายในวัดดังนี้ ศาลาปฏิบัติธรรม กุฎิสงฆ์
 
และพระวิหารหลวงใช้ในการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา วัดน้ำลาน มีพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ดังนี้ พระอธิการบุญทา ญาณธัมโม พระมนู ฐานวโร พระชาญณรงค์ พระสมาน วรปัญโญ และ พระเอกนรินทร์ นรินโท ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดน้ำลานในปีพุทธศักราช 2550 จวบจนปัจจุบัน
แผนที่ วัดน้ำลาน แผนที่วัดน้ำลาน
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดน้ำลาน
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(402)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองน่าน(66)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่จริม(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านหลวง(6)

https://www.lovethailand.org/อ.นาน้อย(35)

https://www.lovethailand.org/อ.ปัว(49)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าวังผา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงสา(66)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งช้าง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงกลาง(30)

https://www.lovethailand.org/อ.นาหมื่น(15)

https://www.lovethailand.org/อ.สันติสุข(14)

https://www.lovethailand.org/อ.บ่อเกลือ(7)

https://www.lovethailand.org/อ.สองแคว(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ภูเพียง(32)