วัดน้ำพาง

วัดน้ำพาง

วัดน้ำพาง

ประชากร จำนวน: 695 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดน้ำพาง จากการปริวรรตเอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน) ได้กล่าวว่า ในปีจุลศักราช 685 ตรงกับปีพุทธศักราช 1766 เดือน 8 ค่ำ 15 ค่ำ ปีก๋าเล้า (ปีเล้า) ได้มีพระยาหลวงสาพร้อมด้วยบริวารได้นำเอาช้างจำนวน แปดเชือก เข้ามาพักแรมอยู่บริเวณริมแม่น้ำฝาง (แม่น้ำพาง)
 
ซึ่งบริเวณริมแม่น้ำฝาง (แม่น้ำพาง) เป็นแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งพักช้างที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอแม่จริม พระยาหลวงสา ได้เล็งเห็นว่าพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำพาง เหมาะสมที่จะสร้างศาสนสถาน หมู่บ้าน
 
จึงได้นำไพร่พลดำเนินการในการก่อสร้างศาสนสถาน สร้างบ้านแปงเมืองใหม่อยู่บริเวณริมแม่น้ำฝาง (พาง) จึงได้ให้ชื่อศาสนสถานตามชื่อของแม่นำฝาง (พาง) ว่า "วัดน้ำพาง" และหมู่บ้าน มีชื่อว่า "หมู่บ้านน้ำพาง"
 
วัดน้ำพาง เป็นวัดขนาดเล็กมีศาสนสถานที่สำคัญ ประกอบด้วย วิหารมุงหลังคาด้วยแผ่นหิน ศาลาการเปรียญ กุฏิสำหรับพระสงฆ์จำวัด และมีพระธาตุที่สำคัญของวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลน้ำพาง หมู่บ้านน้ำพาง และชาวอำเภอแม่จริม คือ พระธาตุคำปลิว
 
มีครูบาหลวงอุตเป็นผู้บูรณะซ่อมแซมองค์พระธาตุคำปลิว พร้อมด้วยท้าวเขื่อนจักร - นางไอ่ เป็นอุบาสก อุบาสิกา ต่อมาในปีจุลศักราช 869 ได้มีหนานอินต๊ะบุญเรือง บุตรของพระยาวงค์สาพ่อเมืองบ่อว้าพร้อมด้วยครูบาใจ วงค์สา ได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุคำปลิว และวัดน้ำพาง จนเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนมาจวบจนปัจจุบัน
 
วัดน้ำพาง ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ หลายครั้ง เพื่อเป็นการรักษาสืบทอดศาสนสถานที่สำคัญของตำบล น้ำพาง วัดน้ำพาง มีอายุได้ 779 ปี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช 2525 ปัจจุบันมีพระอธิการ บุญทอง ฐานะปุณโญ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดน้ำพาง
แผนที่ วัดน้ำพาง แผนที่วัดน้ำพาง
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดน้ำพางหมู่บ้านน้ำพาง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(402)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองน่าน(66)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่จริม(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านหลวง(6)

https://www.lovethailand.org/อ.นาน้อย(35)

https://www.lovethailand.org/อ.ปัว(49)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าวังผา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงสา(66)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งช้าง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงกลาง(30)

https://www.lovethailand.org/อ.นาหมื่น(15)

https://www.lovethailand.org/อ.สันติสุข(14)

https://www.lovethailand.org/อ.บ่อเกลือ(7)

https://www.lovethailand.org/อ.สองแคว(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ภูเพียง(32)