วัดน้ำปาย

วัดน้ำปาย

วัดน้ำปาย

ประชากร จำนวน: 543 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดน้ำปาย ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำปาย ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่บ้านน้ำปาย เล่าว่า บ้านน้ำปายตั้งชื่อตามลำน้ำปายที่ไหลผ่านหมู่บ้านจากเทือกเขาในเขตอำเภอสันติสุข
 
วัดน้ำปาย มีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2250 ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาในวันที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2479 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 9 เมตร ยาว 15 เมตร ได้รับการบูรณะซ่อมแซมเมื่อปีพุทธศักราช 2521
 
โดยพระสมบูรณ์เป็นประธานสงฆ์ กำนันผินแต่ง เรือนขันธ์ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ในการบูรณะจนแล้วเสร็จ ปัจจุบันพระสมุห์ชุฤทธิ์ เขมวีโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547- ปัจจุบัน
 
ซึ่งแต่เดิมบริเวณพื้นที่หมู่บ้านน้ำปาย เป็นชุมชนโบราณที่มีพื้นที่ราบลุ่มเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี และดินดีเหมาะแก่การทำการเกษตร ประชากรในพื้นที่มีอาชีพปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก
 
บ้านน้าปายเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก มีประชากรทั้งสิ้น 163 คน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ห่างจากอำเภอแม่จริม 7 กิโลเมตร มีวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพียง
 
จึงก่อเกิดกลุ่มอาชีพต่างๆภายในหมู่บ้าน และยังคงสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านมิให้สูญหาย ประกอบด้วยศิลปะการแสดง การขับซอ กลุ่มดนตรีพื้นบ้านสะล้อ ซอ ปิน
 
จากการที่ชาวบ้านน้ำปายมีวิถีชีวิตวัฒนธรรม ที่ผูกพันธ์กับธรรมชาติและ พระพุทธศาสนามาเป็นเวลาช้านาน บรรพบุรุษจึงได้ริเริ่มก่อสร้างศาสนสถานภายในหมู่บ้านเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวและใช้ในการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา
มือถือ มือถือ: 0835794285
แผนที่ วัดน้ำปาย แผนที่วัดน้ำปาย
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดน้ำปาย
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(402)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองน่าน(66)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่จริม(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านหลวง(6)

https://www.lovethailand.org/อ.นาน้อย(35)

https://www.lovethailand.org/อ.ปัว(49)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าวังผา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงสา(66)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งช้าง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงกลาง(30)

https://www.lovethailand.org/อ.นาหมื่น(15)

https://www.lovethailand.org/อ.สันติสุข(14)

https://www.lovethailand.org/อ.บ่อเกลือ(7)

https://www.lovethailand.org/อ.สองแคว(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ภูเพียง(32)