วัดฟ้าสวรรค์

วัดฟ้าสวรรค์

วัดฟ้าสวรรค์

ประชากร จำนวน: 401 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดฟ้าสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 บ้านฟ้า หมู่ที่ 3ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ทั้งหมด 13 ไร่
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอคอย หอระฆัง และหอกระจายข่าว ปูชนียวัถุมีพระพุทธรูปพระประธานสร้างเมื่อ พ.ศ. 2450
 
วัดฟ้าสวรรค์ เริ่มแรกได้ก่อสร้างขึ้นในราวประมาณปี พ.ศ.2345 ซึ่งในขณะนั้นได้มีกำลังศรัทธาประชาชนในหมู่บ้านที่ริเริ่ม ก่อสร้างมีเพียง 40 หลังคาเรือน ได้ร่วมกันก่อสร้างขึ้นไว้เป็นสถานบำเพ็ญกุศลประจำในหมู่บ้านโดยสร้างเป็นอารามสงฆ์ เป็นที่พักสงฆ์หลังเล็ก ๆ
 
วัดฟ้าสวรรค์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2345 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 3 กันยายน พ.ศ.2525 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร การบริหารการปกครอง มีการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน เมื่อ พ.ศ. 2513
 
เมื่อปี พ.ศ.2514 โดยมีพระศรีวงค์ ฉายา สุทธจิตโต คำเรือง เจ้าอาวาส พร้อมด้วย คณะศรัทธาอุปถัมภ์ในคุ้มวัดได้จัดหาสถานที่วัดแห่งใหม่ได้แล้ว ซึ่งอยู่ห่างจากที่ดินตั้งวัดเดิมไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 500 เมตร ตั้งอยู่ระหว่างบ้านฟ้า และบ้านทุ่งข่า ติตต่อกัน
 
มีบริเวณสถานที่กว้างขวางมาก มีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน 42 ไร่ แบ่งเขตเป็นที่ธรณีสงฆ์จำนวน 13 ไร่ เขตกัลปนา รอบนอกอีก 24 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่างกลางศรัทธาในคุ้มวัดได้เป็นอย่างดี โดยมีสภาพเป็นเนินสูงเหมาะสมมากที่เป็นสถานที่ตั้งวัด โดยได้มาจากการจัดซื้อ ที่บ้านของนายเมืองอิน อุปถัมภ์
 
พร้อมทั้งบ้านหลังหนึ่งเนื้อที่ดินจำนวน 4 ไร่ เศษราคา 2900 บาท ส่วนหนึ่งได้จากการบริจาคของผู้จับจองจำนวน 4 ราย แต่ไม่มีหลักฐานในที่ดินจับจองอีกส่วนหนึ่งได้จัดซื้อที่ดินของ นายแก้ว ทิพย์ปัญญา ราคา 4000 บาท
 
ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส. 3 ก เลขที่ 208758 สาระบบเล่มที่ 50465 แผ่น 154 เลขที่ 52 ได้โอนให้วัดเรียบร้อยแล้ว โฉนดเก็บไว้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมานุสรณ์วัดฟ้าสวรรค์ เดิมเป็นสำนักเรียนระดับตำบล ขออนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2513 โดยพระครูอดุลนันทสาร เจ้าอาวาสวัดฟ้าสวรรค์ เจ้าคณะตำบลสวด เปิดสอนเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม มีพระภิกษุ สามเณร ในเขตตำบลบ้านฟ้า จำนวน 4 วัด เข้ารับการศึกษาเป็นประจำทุกปี
 
วันที่ 9 มิถุนายน 2527 ได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งเป็นสำนักเรียนระดับอำเภอ มีพระภิกษุ สามเณร ในเขตอำเภอบ้านหลวงทุกวัดเข้ารับการศึกษาเป็นประจำทุกปี และใช้เป็นสถานที่สอบธรรมสนามหลวงประจำอำเภอบ้านหลวงจนถึงปัจจุบัน
 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2542 ได้ดำเนินการขอเป็นสาขาโรงเรียนนันทบุรีวิทยา โดยได้รับการอุปถัมภ์จาก นายธรรมนอง ถามา ผู้อำนวยกา โรงเรียนบ้านวังยาว เป็นผู้ประสานงาน และสนับสนุน จัดการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
 
1. พระครูอดุลนันทสาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอบ้านหลวง ส่วนราชการ ศรัทธา ประชาชนในเขตอำเภอบ้านหลวง จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดตั้งเป็น “กองทุนการศึกษาสงฆ์” เป็นกองทุนในการดำเนินการครั้งแรก  เป็นเงินจำนวน  72,000  บาท
 
2. นายสมเดช อภิชยกุล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน บริจาคปัจจัยเป็นทุน ดำเนินการจัดตั้ง จำนวน 10,000 บาท
 
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสวด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง สภาตำบล บ้านฟ้า สภาตำบลบ้านพี้  ให้การสนับสนุนงบประมาณแห่งละ 10,000 บาท มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียน ดังนี้
 
เพื่อรองรับพระภิกษุ สามเณร ทุกวัดในเขตอำเภอบ้านหลวง ให้มีสถานที่ศึกษา  เพื่อแก้ปัญหาพระภิกษุ สามเณร ไม่มีจำพรรษาในเขตอำเภอบ้านหลวง เพื่อน้อมเกล้าถวายเทิดพระเกียรติ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล - อดุลยเดชมหาราช  ในวโรกาสที่มีพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พระพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2542
 
ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ใบอนุญาตเลขที่ 8/2546 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2546
มือถือ มือถือ: 0895608416
แผนที่ วัดฟ้าสวรรค์ แผนที่วัดฟ้าสวรรค์
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดฟ้าสวรรค์
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(402)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองน่าน(66)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่จริม(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านหลวง(6)

https://www.lovethailand.org/อ.นาน้อย(35)

https://www.lovethailand.org/อ.ปัว(49)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าวังผา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงสา(66)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งช้าง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงกลาง(30)

https://www.lovethailand.org/อ.นาหมื่น(15)

https://www.lovethailand.org/อ.สันติสุข(14)

https://www.lovethailand.org/อ.บ่อเกลือ(7)

https://www.lovethailand.org/อ.สองแคว(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ภูเพียง(32)