วัดบ่อแก้ว

วัดบ่อแก้ว

วัดบ่อแก้ว

ประชากร จำนวน: 958 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบ่อแก้ว เลขที่ 129 หมู่ 5 บ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน รหัสไปษณีย์ 55180 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2390 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2505 พระอธิการธีรเมธี ธีรปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบ่อแก้ว
 
วัดบ่อแก้ว มีประวัติความเป็นมาว่า เดิมบ้านบ่อแก้ว เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อว่าบ้านเมืองหิน ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ 2390 ชาวบ้านมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้น เพื่อเป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่ ชื่อวัด ศรีมาราม
 
ต่อมาเกิดปรากฏการณ์อัศจรรย์ กล่าวคือทุกวันพระ ปรากฏมีดวงแก้วลอยออกมาจากบ่อน้ำภายในวัด ส่องแสงสว่างไปทั่ว เหตุการณ์นี้สร้างความศรัทธาและปลื้มปิติแก่ชาวบ้านยิ่งนัก จึงร่วมกันสร้างพระเจดีย์ครอบบ่อน้ำเอาไว้ เปลี่ยนชื่อวัดศรีมาราม เป็นวัดบ่อแก้ว ตามนิมิตที่ปรากฏ
 
พระธาตุบ่อแก้ว วัดบ่อแก้ว ต้ังอยู่ที่ 129 หมู่ 5 บ้านบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ซึ่งเชื่อกันว่าสมัยก่อนภายใต้พระธาตุบ่อแก้ว มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ แตกต่างจากบ่อน้ำทั่วไป คือ บ่อน้ำนี้
 
ในวันพระตอนกลางคืนจะมีลูกแก้วที่มีลักษณะที่งดงามมากลอยจากบ่อน้ำขึ้นมา ส่องสว่างไปทั่วบริเวณ ประชาชนเห็นดังนั้นเป็นเวลาช้านาน จึงพร้อมใจกันสร้างพระธาตุครอบบ่อน้ำนั้นไว้ เพราะเกรงว่าลูกแก้วจะลอยหนีไปที่อื่น ด้วยเหตุนี้ จึงเรียกพระธาตุแห่งนี้ว่า "พระธาตุบ่อแก้ว"
 
ซึ่งคณะศรัทธาวัดบ่อแก้ว และชาวอำเภอนาหมื่น ตลอดถึงชาวอำเภอนาน้อย (ตำบลสถาน ตำบลเชียงของ) จะมีการนมัสการพระธาตุบ่อแก้วในวันเพ็ญ เดือนแปดเหนือ (แรม 15 ค่ำ เดือน 6 เหนือ) วันวิสาขบูชา เป็นประจำทุกปี
 
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ่อแก้ว ตั้งอยู่ที่วัดบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งเมื่อปี พ.ศ.2536 อยู่ในความดูแลของกรมกากรศาสนา ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ได้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแล ปี พ.ศ.2550 ได้ย้ายไปตั้งอยู่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแก้ว เนื่องจากสถานที่เก่าชำรุดทรุดโทรมมาก ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ รับเด็กเข้าเรียนตั้งแต่อายุ 2-4 ปี มีครู จำนวน 2 คน
โทร โทร: 054787037
แผนที่ วัดบ่อแก้ว แผนที่วัดบ่อแก้ว
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดบ่อแก้วพระธาตุบ่อแก้ว
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(402)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองน่าน(66)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่จริม(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านหลวง(6)

https://www.lovethailand.org/อ.นาน้อย(35)

https://www.lovethailand.org/อ.ปัว(49)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าวังผา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงสา(66)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งช้าง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงกลาง(30)

https://www.lovethailand.org/อ.นาหมื่น(15)

https://www.lovethailand.org/อ.สันติสุข(14)

https://www.lovethailand.org/อ.บ่อเกลือ(7)

https://www.lovethailand.org/อ.สองแคว(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ภูเพียง(32)