วัดนาทะนุง

วัดนาทะนุง

วัดนาทะนุง

ประชากร จำนวน: 693 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดนาทะนุง มีชื่อเดิมว่า วัดศีลามงคลด่านใต้ สร้างขึ้นเมื่อจุลศักราช 1242 ปีมะโรง เดือน 8 เหนือ จึ้น 11 ค่ำ วันศุกร์ในสมัยนั้นเรียกว่าเมืองหิน ในขณะนั้นเมืองหินที่นี้มีพ่อพระยาพรมปัญญา
 
ซึ่งเป็นผู้คิดสร้างวัดศีลามงคลด่านใต้ขึ้นมาพร้ออมด้วยกับศรัทธาทั้งหมด 78 หลังคาเรือน พร้อมตูบน้อยมีเท่านั้น ภายในหมายมีครูมาเจ้าอัถถะรัสสะภิกขุ (วัดเปียง) เป็นอิสระภะทะดี แก่ผู้ข้าทั้งหลายเรียงนั้นมาหมายมีตุหลวงกันทะระภิกขุ
 
และตุ๊สุนันทะภิกขุพร้อด้วยก๋าริยาสามเณร-อัถะสามเณร ครูอัถถะพร้อมลูกหลานจู่คน ก็พร้อมใจกันเป็นอันหนึ่งเดียวหันประมาณว่าได้ 78 หลังคาเรือนรวมทั้งตูบน้อยตั้งมวลเต่านี้ก็ได้ ปากั๋นจั๊กเจินแปล๋งยังวัดวาอารามนามวิเศษว่า วัดศีลามงคลด่านใต้ เพื่อไว้หื้อเป็นตี่ไหว้แก่คนทั่วไป
 
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดนาทะนุง ปัจจุบันวัดนาทะนุง ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา
 
สำหรับอำเภอนาหมื่นเป็นอำเภอเล็กๆ แต่ยังคงไว้ซึ่งประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามไว้ และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง เช่น เสาหลักเมืองอำเภอนาหมื่น พระเจ้าแก้ววัดบ่อแก้ว และมีพระธาตุที่สร้างขึ้นหลายแท่ง มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่หลายแห่ง
 
ซึ่งล้วนแล้ว แต่เป็นสิ่งที่ขาวอำเภอนาหมื่น ได้เคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก ตลอดวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ที่ดีงาม เช่น พิธีสืบทอดตาหลวง ของวัดนาทะนุง เทศนาธรรมมหาชาติของวัดนาหวาน ตานก๋วยสลากภัตร ของวัดพงษ์ เป็นต้น
มือถือ มือถือ: 0857188468
แผนที่ วัดนาทะนุง แผนที่วัดนาทะนุง
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดนาทะนุงวัดศีลามงคลด่านใต้
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(402)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองน่าน(66)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่จริม(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านหลวง(6)

https://www.lovethailand.org/อ.นาน้อย(35)

https://www.lovethailand.org/อ.ปัว(49)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าวังผา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงสา(66)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งช้าง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงกลาง(30)

https://www.lovethailand.org/อ.นาหมื่น(15)

https://www.lovethailand.org/อ.สันติสุข(14)

https://www.lovethailand.org/อ.บ่อเกลือ(7)

https://www.lovethailand.org/อ.สองแคว(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ภูเพียง(32)