วัดเชตวัน

วัดเชตวัน

วัดเชตวัน

ประชากร จำนวน: 532 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเชตวัน ตั้งอยู่เลขที่ 74 บ้านเชตวัน หมู่ที่ 1 ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 64 ตารางวา น.ส. 3
 
อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 36 วา จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ประมาณ 36 วา จดลำน้ำหิน ทิศตะวันออกประมาณ 24 วา จดลำน้ำเหมือง ทิศตะวันตกประมาณ 24 วา จดลำน้ำหิน
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร และกุฎิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูป พระประธาน พระพุทธรูปต่าง ๆ และเจดีย์ 1 องค์
 
วัดเชตวัน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2450 โดยมีพระยารังสีเป็นผู้สร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2465 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 1 เส้น 5 วา ยาว 1 เส้น 10 วา 2 ศอก
 
การบริหาร และการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ พระยารังสี พระอภิวงค์ อภิวโส และพระอินต๊ะสอน ธม.มจาโร
แผนที่ วัดเชตวัน แผนที่วัดเชตวัน
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดเชตวัน
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น





คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(402)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองน่าน(66)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่จริม(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านหลวง(6)

https://www.lovethailand.org/อ.นาน้อย(35)

https://www.lovethailand.org/อ.ปัว(49)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าวังผา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงสา(66)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งช้าง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงกลาง(30)

https://www.lovethailand.org/อ.นาหมื่น(15)

https://www.lovethailand.org/อ.สันติสุข(14)

https://www.lovethailand.org/อ.บ่อเกลือ(7)

https://www.lovethailand.org/อ.สองแคว(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ภูเพียง(32)