วัดเชียงแล

วัดเชียงแล

วัดเชียงแล

ประชากร จำนวน: 527 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเชียงแล ตั้งอยู่เลขที่ 177 บ้านเชียงแล หมู่ที่ 4 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2201 โดยมีพระยารัมวุฒิหาญกัน เป็นผู้นำก่อสร้าง
 
วัดเชียงแล ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2275 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 12.50 เมตร ยาว 25 เมตร มีเนื้อที่ 2 ไร่ 25 ตารางวา
 
การปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบคือ พระอธิการพรหม ลำน้อย, เจ้าอธิการสุวรรณ, พระอธิการสีใจ เชียงหนุ้น, พระอธิการสุธรรม ถุงเสนร, พระอธิการธรรมจักร ถุงเสน, พระอธิการขัตติยศ, พระอธิการธรรมลังกา, พระอธิการบุญตัน ไชยช่อฟ้า, พระอธิการอินต๊ะสาร อินทสาโร (ศิริแก้ว), พระอธิการวินัย กิตติวณโณ, พระอธิการบุญเทียม ขนติพโล, ปัจจุบัน(พ.ศ. 2555)
 
อาคารเสนาสนะและปูชนียวัตถุประกอบด้วย อุโบสถ, กุฏิสงฆ์, พระพุทธรูปปูนปั้น และพระประธาน อาณาเขตวัดทิศเหนือ ติดกับ ที่ดินเอกชน
ทิศใต้ ติดกับ ที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก ติดกับ ที่ดินเอกชน ทิศตะวันตก ติดกับ ที่ดินเอกชน
แผนที่ วัดเชียงแล แผนที่วัดเชียงแล
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดเชียงแล
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(402)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองน่าน(66)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่จริม(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านหลวง(6)

https://www.lovethailand.org/อ.นาน้อย(35)

https://www.lovethailand.org/อ.ปัว(49)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าวังผา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงสา(66)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งช้าง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงกลาง(30)

https://www.lovethailand.org/อ.นาหมื่น(15)

https://www.lovethailand.org/อ.สันติสุข(14)

https://www.lovethailand.org/อ.บ่อเกลือ(7)

https://www.lovethailand.org/อ.สองแคว(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ภูเพียง(32)