วัดจักรวรรณ

วัดจักรวรรณ

วัดจักรวรรณ

ประชากร จำนวน: 499 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดจักรวรรณ (ป่าเมี่ยง) สร้างเมื่อพ.ศ. 2462 เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดป่าเมี่ยง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2464 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 1 เส้น 10 วา ยาว 1 เส้น 10 วา 2 ศอก
 
วัดจักรวรรณ (ป่าเมี่ยง) เดิมตั้งอยู่เลขที่ 38 ถนนวรนคร หรือถนนสายน่าน-ปัว บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 8 ตำบลตาลชุม อำเภอปัว จังหวัดน่าน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 24 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา
 
อาณาเขต ทิศเหนือยาว 120 วา จรดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกยาว 82 วา จรดที่ดินเอกชนและทางสาธารณะ ทิศใต้ยาว 150 วา จรดทางสาธารณะ ทิศตะวันตก ยาว 65 วา จรดที่ดินเอกชน  
 
ในปีพ.ศ. 2518 หมู่บ้านประสบภาวะอุทกภัยซ้ำซ้อน ทำให้ศรัทธาลำบากในการดำรงชีวิต คณะศรัทธาและภิกษุสามเณร จึงมีมติย้ายวัดขึ้นมาตั้งในสถานที่แห่งใหม่ บนถนนหลวง AH -13 หมายเลข 101
 
ในสมัย นายทวี สารใจ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน พระอธิการประจักร สุธมฺโม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ได้ร่วมกันปลูกสร้างวัด พระอุโบสถ และได้ย้ายพระพุทธรูปปูนปั้น (หลวงพ่อศรีพรหฺมอุดมมงคล โลกนาถ)
 
โดยได้รับการอนุเคราะห์รถขนย้ายจากโรงบ่มใบยา ดอนตัน ให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปปูนปั้น ขึ้นมาประดิษฐาน ณ ที่อยู่ปัจจุบันนี้ ในชื่อวัด จักรวรรณ (ป่าเมี่ยง) เลขที่ 38 ติดถนน AH-13 หมายเลข 101 สายน่าน-ห้วยโก๋น ตั้งแต่นั้นมา   
แผนที่ วัดจักรวรรณ แผนที่วัดจักรวรรณ
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดจักรวรรณ
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(402)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองน่าน(66)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่จริม(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านหลวง(6)

https://www.lovethailand.org/อ.นาน้อย(35)

https://www.lovethailand.org/อ.ปัว(49)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าวังผา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงสา(66)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งช้าง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงกลาง(30)

https://www.lovethailand.org/อ.นาหมื่น(15)

https://www.lovethailand.org/อ.สันติสุข(14)

https://www.lovethailand.org/อ.บ่อเกลือ(7)

https://www.lovethailand.org/อ.สองแคว(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ภูเพียง(32)