วัดนาเผือก

วัดนาเผือก

วัดนาเผือก

ประชากร จำนวน: 527 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดนาเผือก เลขที่ 27 หมู่ 4 นาเผือก ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปษณีย์ 55140 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 4 ไร่ 54 ตารางวา พระอธิการศรีมูล ฐิตมโน เจ้าอาวาสวัดนาเผือก
 
วัดนาเผือกได้ก่อตั้งเป็นอารามเมื่อปีพ.ศ. 2496 โดยการนำของนาย ชื่น ปัญญาวงค์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีพระบุญสม ปุญญโส เป็นเจ้าอาวาส เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาชั่วคราว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2508 นายคำเคียน มหาวงค์ ผู้ใหญ่บ้านคนต่อมา
 
และพระอธิการทองคำ ปาริวาโร เจ้าอาวาส ได้ร่วมกับราษฎรประมาณ 50 หลังเรือน ก่อสร้างวิหารขึ้นใหม่ การก่อสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากขาดทุนทรัพย์ ประกอบกับผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิต และเจ้าอาวาสลาสิกขา
 
ปี พ.ศ. 2521 นายประดิษฐ์ ปัญญาวงค์ ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่และพระสุวัฒน์ชัย พันธ์พิศ เจ้าอาวาส ร่วมมือกับราษฏรก่อสร้างวิหารจนเสร็จสมบูรณ์ พร้อมหอระฆัง 1 หลัง ปีพ.ศ. 2526-2534 นายต๋าคำ ปัญญาวงค์ พระอธิการ แสวง ศีรีจนฺโท เจ้าอาวาส และราษฎร
 
ได้ก่อสร้างกุฎิขึ้นใหม่ 1 หลัง ปีพ.ศ. 2534-2544 นายต๋าคำ ผู้ใหญ่บ้านและพระอธิการสุวิทย์ อนาลโย เจ้าอาวาสและราษฎรได้ก่อสร้างศาลาวัด ซุ้มประตู วัดนาเผือกได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2537
 
วัดนาเผือก ได้บูรณะปฏิสังขรใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2545 เนื่องจากของเดิมได้ชำรุดทรุดโทรม ใช้ประกอบศาสนพิธีไม่ได้ โดยการนำของนายประคองชัย มหาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน และพระไชยเดช สงฺวรญาโน เจ้าอาวาสและได้รับความร่วมมือจากราษฎรบ้านนาเผือกทุกหลังคาเรือน
 
และคณะศรัทธาจากหมู่บ้านต่างๆ ในการบริจาคทุนทรัพย์เป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์จนเสร็จสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีต่อไป คณะศรัทธาบ้านนาเผือกจึงได้จัดงานทำบุญ ฉลองสมโภชน์พระวิหารเมื่อวันที่ 25-27 มีนาคม พ.ศ. 2548
มือถือ มือถือ: 0899517725
แผนที่ วัดนาเผือก แผนที่วัดนาเผือก
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดนาเผือก
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(402)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองน่าน(66)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่จริม(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านหลวง(6)

https://www.lovethailand.org/อ.นาน้อย(35)

https://www.lovethailand.org/อ.ปัว(49)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าวังผา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงสา(66)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งช้าง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงกลาง(30)

https://www.lovethailand.org/อ.นาหมื่น(15)

https://www.lovethailand.org/อ.สันติสุข(14)

https://www.lovethailand.org/อ.บ่อเกลือ(7)

https://www.lovethailand.org/อ.สองแคว(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ภูเพียง(32)