วัดนาเหลืองม่วงขวา

วัดนาเหลืองม่วงขวา

วัดนาเหลืองม่วงขวา

ประชากร จำนวน: 1212 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดนาเหลืองม่วงขวา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2545 พระสงฆ์สังกัดนิกายมหานิกาย มีพื้นที่ 6 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา
 
อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับหมู่บ้าน ทิศใต้ติดต่อกับทางสาธารณระโยชน์และหมู่บ้าน ทิศตะวันออกติดต่อกับทางสาธารณประโยชน์และโรงเรียนบ้านนาเหลืองม่วงขวา ทิศตะวันตกติดต่อกับหนองน้ำสาธารณประโยชน์
 
วัดนาเหลืองม่วงขวา ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน ที่ดินก่อสร้างวัดได้รับการบริจาคจาก นายแก้ว เงินปลั่ง , นายอุไร หมื่นคำเรือง เป็นผู้ใหญ่บ้านขณะนั้น ได้ขออนุญาตจัดตั้งวัดและได้รับพระราชทานสิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2530
 
ปัจจุบันวัดมีสิ่งก่อสร้าง คือ พระวิหารจำนวน 1 หลัง กุฏิ 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง และมีศาลาการเปรียญ 1 หลัง มีรั้วรอบขอบชิดเป็นกำแพงที่มั่นคงแข็งแรงทั้ง 4 ด้าน นับว่าวัดเป็นสถานที่สำคัญในการกล่อมเกลาจิตใจของประชาชนในหมู่บ้าน
แผนที่ วัดนาเหลืองม่วงขวา แผนที่วัดนาเหลืองม่วงขวา
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดนาเหลืองม่วงขวา
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(6)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(4)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(6)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

อาร์ตแกลเลอรี่ อาร์ตแกลเลอรี่(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(68/402)

โบสถ์ โบสถ์(1)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(18)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(2)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(13)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(1)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(9)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(5)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(16)

น้ำตก น้ำตก(28)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(11)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(11)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(4)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(2)