พระราชวังจุฑาธุชราชฐาน

พระราชวังจุฑาธุชราชฐาน

พระราชวังจุฑาธุชราชฐาน

ประชากร จำนวน: 9192 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พระราชวังจุฑาธุชราชฐาน เป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งอยู่ บริเวณแหลมวังด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้้ของเกาะสีชังมีสิ่งก่อสร้างตั้งอยู่ตามชั้นเนินเขาที่สูงต่ำลดหลั่นกันอย่างงดงามประกอบด้วย พระที่นั่ง 4 องค์พระตำหนัก14 หลัง ศาลา 1 หลัง มีสวนดอกไม้ สระ ธารน้ำน้ำพุ ถ้ำและหน้าผา ตกแต่งตามลักษณะ อุทยานในพระราชวังของประเทศตะวันตก
 
เกาะสีชังในอดีต ตั้งแต่อดีตนับร้อยปี เกาะสีชังอยู่บนเส้นทางเดินเรือทะเล โดยเลียบชายฝั่งจากจันทบุรี ผ่านสัตหีบ และผ่านเกาะสีชังก่อนเข้าปากแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีภูเขาสูง บังคลื่นลมได้ดี บริเวณเกาะสีชังจึงเหมาะแก่การเป็นท่าเรือ และใช้เป็นที่ขนถ่ายสินค้า แห่งสำคัญแม้จนทุกวันนี้เรื่องนี้ปรากฏหลักฐานยืนยันว่า
 
ในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ.2422 มีการทำแผนที่หยั่งน้ำและสำรวจหินโสโครกแล้ววางทุ่นเหล็กเพื่อเป็นที่หมายให้ชาวเรือ ระมัดระวังเกาะสีชังได้ชื่อว่าเป็นสถานที่มีอากาศบริสุทธิ์ มีภูมิประเทศสวยงาม ประกอบกับ อยู่ไม่ไกลจากพระนครมากนัก ในอดีตจึงนิยมใช้เป็นสถานพักตากอากาศและพักรักษาตัวของผู้ป่วยดังปรากฏในพระราชนิพนธ์ และราชกิจจานุเบกษาในสมัยรัชกาลที่ 5
 
ประวัติความเป็นมาของพระราชวังจุฑาธุชราชฐาน เป็นพระตำหนักของพระราชโอรส และพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในอดีตเกาะสีชังเป็นที่ตั้งของพระราชวังฤดูร้อนในรัชการที่ 5 เมื่อเสด็จแปรพระราชฐานเพื่อสำราพระราชอิริยาบถ ชื่อพระตำหนัก “ พระจุฑาธุชราชฐาน” ได้รับพระราชทานนามตามพระนามของสมเด็จลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลกฯ ที่ประสูติ ณ เกาะสีชังแห่งนี้ ภายในบริเวณพระตำหนักมีบ่อน้ำขนาดใหญ่สำหรับเก็บกักน้ำฝน เช่น บ่ออัษฎางค์ บ่อเพลินพิศ และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดอัษฎางค์นิมิต และวัดจุฑาทิัศนราชธรรมสุภา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป
     
ระหว่าง พ.ศ. 2431-2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์ชั้นสูง เสด็จประทับแรมตากอากาศรักษาพระอาการประชวร ณ เกาะสีชัง มีพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี (ต่อมาคือ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ) สมเด็จลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ เป็นต้น
 
ใน พ.ศ.2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ ส่วนพระองค์สร้างเรือนพักฟื้นสำหรับผู้ป่วย 3 หลัง เรียกกันว่า”อาไศรยสถาน” โดยที่แต่เดิม ตั้งพระราชหฤทัยว่าจะเปิดให้บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ใช้พักอาศัยจากนั้น 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภานุรังสีสว่างวงษ์ เป็นแม่กอง
 
ดำเนินงานก่อสร้าง รวมทั้งสาธารณสถานอื่นๆ นอกพระราชฐานอีกเป็นจำนวนมาก (พระราชทานนามสถานที่เหล่านั้นขึ้นใหม่ให้คล้องจองกัน หรือตามผู้ที่ได้ทำการฉลองพระเดชพระคุณ และได้โดยเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้น)
   
ต่อมาใน พ.ศ.2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประทับที่เกาะสีชังเป็นเวลานาน ทรงพระราชดำริว่า เกาะสีชังมีอากาศดี สถานที่ต่างๆ ก็ดูสวยงาม จึงทรงมีประราชประสงค์ให้ตั้งพระราชฐานสำหรับเป็นที่ประทับในฤดูร้อน
   
ขณะนั้นพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี วรราชเทวี มีพระประสูติพระราชกุมาร ที่เกาะสีชัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก และพระราชทานามพระราชฐานที่ทรงสร้างขึ้นใหม่แห่งนี้ตามพระนาม
พระราชโอรสว่า พระจุฑาธุชราชฐาน
แผนที่ พระราชวังจุฑาธุชราชฐาน แผนที่พระราชวังจุฑาธุชราชฐาน
พระราชวัง กลุ่ม: พระราชวัง
คำค้น คำค้น: พระราชวังจุฑาธุชราชฐาน
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 4 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(4)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(1)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(2)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(10)

อาร์ตแกลเลอรี่ อาร์ตแกลเลอรี่(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(1)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(2)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(44)

โบสถ์ โบสถ์(1)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(12)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(5)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(4)

ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ(1)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(2)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(4)

น้ำตก น้ำตก(3)

ถ้ำ ถ้ำ(3)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(21)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(7)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(6)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(2)

สนามกีฬา สนามกีฬา(9)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(8)

สวนสนุก สวนสนุก(3)

สวนน้ำ สวนน้ำ(2)

โรงละคร โรงละคร(5)

โรงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์(1)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(4)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(1)