วัดพงษาราม

วัดพงษาราม

วัดพงษาราม

ประชากร จำนวน: 1777 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพงษาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดในชุมชนที่ประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรมทางศาสนา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 22 ไร่ เป็นวัดเก่าแก่ วัดหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา
 
จากคำบอกเล่าของหลวงพ่อสาย ยะสาธาโต เจ้าอาวาสวัดชำป่างาม ได้กล่าวถึง พระอธิการสิทธิ์อดีตเจ้าอาวาสวัดพงษารามว่า เป็นพระกรรมมวาจาจารย์ของหลวงพ่อคง สุวรรณะ ซึ่งท่านได้บวชเป็นพระภิษุในราว พ.ศ. 2339 จากประวัติตรงนี้ น่าจะสันนิษฐานได้ว่า วัดพงษารามน่าจะก่อตั้งขึ้นในราวต้นกรุง รัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบันมีอายุยาวนานกว่า 150 ปี
 
มีหลวงพ่องามเป็นพระประธานในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยหน้าตักกว้าง 3 ศอก ส่วนสูง 3 ศอก มีพุทธลักษณะงดงามมากเป็นพิเศษ จนเป็นที่กล่าวขาน เมื่อครั้งที่เจ้านายจากเมืองหลวงได้มาสำรวจป่าและมาแวะพักที่วัดพงษารามได้เห็นพระประธานองค์นี้แต่ในขณะนั้นยังไม่มีชื่อเรียกจึงได้ตั้งตามรูปลักษณะว่า “หลวงพ่องาม” นับตั้งแต่นั้นต้นไป
 
พระอธิการจันทร์เป็นเจ้าอาวาสวัดองค์แรก ได้มีการเริ่มก่อสร้าง กุฎิสงฆ์และพระอุโบสถขึ้น ระยะแรกก็มีกุฎิสงฆ์อยู่เพียง 2-3 หลัง พอเป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์ได้เท่านั้น มาถึงสมัยของพระอธิการสิทธิ์ เป็น เจ้าอาวาสองค์ต่อมา การบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ กุฎิสงฆ์ หอสวดมนต์และหอฉันท์ ศาลาการเปรียญ 1 หลัง
 
และกุฎิสงฆ์เพิ่มเติมขึ้นอึกในระยะที่พระอธิการบุญรอดได้เป็นเจ้าอาวาสลำดับที่ 5 หลังจากนั้น ก็ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์กันเรื่อยมา จนกระทั่งพระอธิการสุวรรณดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ได้สร้างกุฎสงฆ์ขึ้นอีก 2 หลังสร้างหอสวดมนต์ขึ้นใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม
 
ต่อมาวัดพงษารามได้เป็นที่กล่าวขานและปรากฏเด่นชัด เมื่อสมัยหลวงจุ้ย อินทรโชติ เป็นเจ้าอาวาส การก่อสร้างถาวรวัตถุได้เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างเป็นต้นว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมอันเป็นสำนักศาสนศึกษา
 
สำหรับพระภิกษุและสามเณร และฆราวาสทั่ว ๆ ไป โรงเรียนประชาบาลแยกออกไปต่างหากแทนการเรียนอยู่กับ ศาลาวัดที่มีมาแต่ดั้งเดิม เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ประจำวัดอยู่ทุกวันนี้ได้รับการถวายเป็นสมบัติของวัดจากการทอดกฐิน ของโรงเลื่อยจักรยงวัฒนา ปัจจุบัน พระครูปัญญาสารธรรม เป็นเจ้าอาวาส
แผนที่ วัดพงษาราม แผนที่วัดพงษาราม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดพงษาราม
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(298)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองฉะเชิงเทรา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคล้า(21)

https://www.lovethailand.org/อ.บางน้ำเปรี้ยว(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บางปะกง(24)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโพธิ์(29)

https://www.lovethailand.org/อ.พนมสารคาม(62)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชสาส์น(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สนามชัยเขต(31)

https://www.lovethailand.org/อ.แปลงยาว(17)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าตะเกียบ(13)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเขื่อน(10)