วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

ประชากร จำนวน: 3451 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ เดิมชื่อ“สำนักสงฆ์โกรกอีเหลือง”หลวงพ่อวงษ์ อินทสโร กับหลวงพ่อประยงค์ ปิยวณฺโณ (ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ มีราชทินนามว่า “พระราชมงคลรังสี วิ.โมลีภาวนาวรกิจ มหาคณิสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระและเป็นเจ้าคณะอำเภอบางปะกง)
 
ทั้งสองท่านเป็นผู้ที่รักใคร่ชอบพอกันมาตั้งแต่ยังเป็นฆราวาส และได้มาจับจองที่ดินแปลงที่สร้างวัดอยู่ปัจจุบันไว้ร่วมกัน โดยจับจองที่ดินมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 มีจำนวนเนื้อที่ 180 ไร่ ซึ่งแต่เดิมมีความประสงค์จะนำที่ดินที่จับจองแบ่งกันทำมาหากิน ต่อมาปี พ.ศ.2504 หลวงพ่อวงษ์ อินทสโร ได้ออกบวชเป็นพระภิกษุ เนื่องจากโยมแม่เสียชีวิต โดยหวังว่าจะบวชหน้าศพให้โยมแม่เท่านั้น
 
แต่เมื่อได้บวชแล้วก็ไม่คิดที่จะลาสิกขา และได้ศึกษาเล่าเรียนกัมมัฏฐาน ที่วัดสาวชะโงก รวมไปศึกษาเล่าเรียนต่อที่วัดปรินายก จนรู้หลักการปฏิบัติกัมมัฏฐาน และได้กลับมาแปลงที่ดินที่ได้จับจองไว้ ร่วมกับหลวงพ่อประยงค์ ปิยวณฺโณ เมื่อครั้งยังเป็นฆราวาส และได้ร่วมกันสร้างที่พักสงฆ์ขึ้น
 
ต่อมา ปี พ.ศ.2506 หลวงพ่อประยงค์ ปิยวณฺโณ ได้ออกบวชเป็นพระภิกษุและได้ช่วยกันพัฒนาที่พักสงฆ์ ซึ่งในสมัยนั้นหลวงพ่อทั้งสองได้ขุดถ้ำอยู่กันคนละถ้ำเพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาตามที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ โดยหลวงพ่อประยงค์ ได้เดินทางไป ๆ มา ๆ เนื่องจากท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
แม้จำพรรษาอยู่วัดท่าสะอ้าน ท่านก็ได้ส่งปัจจัยมาให้หลวงวงษ์ อินทสโร สร้างที่พักสงฆ์จนสำเร็จตามที่ประสงค์ และได้ร่วมกันสร้างพระพุทธประวัติขึ้นในป่า เพื่อให้ประชาชน พุทธศาสนิก ได้ทราบถึงประวัติของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ปางประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพาน และพุทธประวัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอีกมาก โดยได้ว่าจ้างครูพิทักษ์ ทองแพง เป็นผู้ปั้นภาพพุทธประวัติดังกล่าว รวมถึงพระอรหันต์ที่เดินทางมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย จำนวน 1,250 รูป
 
นอกจากนี้ ยังได้มอบที่ดินของที่พักสงฆ์บางส่วนประมาณ 15 ไร่เศษให้ทางราชการเพื่อใช้ในการสร้างโรงเรียน และเมื่อได้ดำเนินการสร้างโบสถ์ใกล้จะแล้วเสร็จ ปรากฏในปลายปี พ.ศ. 2525 ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัด วันที่ 23 พฤศจิกายน 2525 โดยเป็นทางการว่า“วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์”
 
ต่อมาหลวงวงษ์ อินทสโร ได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2526 ได้นิมนต์พระบุญชม มัติโก จากวัดหลวงปรีชากูล มาเป็นเจ้าอาวาสวัด ต่อมาได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็น “พระครูจันทปุญญากร”และได้เสนอขอพระราชทานวิสุงคามสีมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2533 ปี พ.ศ.2551 พระครูจันทปุญญากร ได้มรณภาพลง จึงได้แต่งตั้งพระศิริไพ สิริปุญโญ เป็นเจ้าอาวาสวัดตั้งแต่ปี 2551 -ปัจจุบัน ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น “พระครูสังฆรักษ์ศิริไพ”ปัจจุบันได้มอบที่ดินให้ทางราชการสร้างโรงเรียน จำนวน 19 ไร่เศษ คงเหลือพื้นที่วัดจำนวน 129 ไร่เศษ
 
ปัจจุบัน พระครูสังฆรักษ์ศิริไพ เป็นเจ้าอาวาสวัด ,นายสมใจ ยอดหนู เป็นไวยาวัจกร มีพระสงฆ์จำนวน 12 รูป วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ได้รับความกรุณาจากพระคุณหลวงพ่อประยงค์ ปิยวณฺโณ (พระราชมงคลรังสี วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธวรารามวรวิหาร) ให้การสนับสนุนทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ กำลังปัญญา เพื่อพัฒนาวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม แหล่งเรียนรู้พุทธประวัติ
 
และบำเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชนรุ่นหลังสืบไปเสนาสนะและถาวรวัตถุที่สำคัญในวัด โบสถ์ ศาลาปฏิบัติธรรม พระอรหันต์ 1,250 รูป วิหารรูปปั้นอดีตเจ้าอาวาสวัด ถ้าหลวงพ่อวงษ์ และหลวงพ่อประยงค์ นอกจากนี้ภายในวัดยังร่มรื่นไปด้วยไม้ป่า ไม้ยืนต้น หลากหลายพันธุ์
 
และเป็นอุทยานพุทธประวัติที่ควรไปศึกษาเรียนรู้นับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพุทธประวัติที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดให้ผู้รักษาอุโบสถศีลและผู้ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมในวันพระและวันสำคัญทางศาสนา อบรมศีลธรรมแก่ผู้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ประชาชนในชุมชนและใกล้เคียงเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน ฟังธรรม สมาทานศีลเป็นจำนวนมาก
แผนที่ วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ แผนที่วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(298)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองฉะเชิงเทรา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคล้า(21)

https://www.lovethailand.org/อ.บางน้ำเปรี้ยว(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บางปะกง(24)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโพธิ์(29)

https://www.lovethailand.org/อ.พนมสารคาม(62)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชสาส์น(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สนามชัยเขต(31)

https://www.lovethailand.org/อ.แปลงยาว(17)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าตะเกียบ(13)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเขื่อน(10)