วัดหนองศิลาราม

วัดหนองศิลาราม

วัดหนองศิลาราม

ประชากร จำนวน: 1522 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองศิลาราม ชาวบ้านเรียก วัดหนองหิน วัดหนองศิลารามเริ่มก่อสร้างวัด ประมาณปี พ.ศ. 2505 มีน่ยสุบิน เทียมดำรงคื และนายบุญหลง คำโพลง ได้ยกที่ดิน จำนวน 11 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ให้สร้างวัด และได้ดำเนินงานสร้างเสนาสนะ จึงได้รับอนุญาตศตั้งวัดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2513 รับวิสุงคามสีมา 29 เมษายน 2535 ทำการผูกพัทธสีมาเมื่อพ.ศ. 2537 โดยมีรองเจ้าคณะภาค 12 วัดหลวงปรีชากุล เป็นประธานสงฆ์
 
วัดหนองศิลาราม ได้รับการทำนุบำรุงด้านถาวรวัตถุจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธามาโดยตลอด และบุคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่ให้การอุปถัมป์วัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 คือ คุณสุรพงษ์ กันเขตต์ เป็นชาวกรุงเทพฯ ได้เข้ามาสร้างและพัฒนาวัดด้านอาคาร และถาวรวัตถุจนเจริญพอสมควร บริเวณลานวัดเป็นสถานที่จัดงานประเพณี วัฒนธรรม ลานกีฬาสำหรับเยาวชน และประชาชนใช้ออกกำลังกายเช้า - เย็น
 
กิจกรรมในรอบปี ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม และสมาทานศีลในวันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญทางพระมหากษัตริย์ จัดอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชนและประชาชน เป็นสถานที่จัดเวทีประชาคมของหน่วยงานราชการ ท้องถิ่น ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน อสม. กองทุนหมู่บ้าน ปัจจุบันมีพระภิกษุ จำนวน 8 รูป พระครูรัตนกิจจาทร เป็นเจ้าอาวาสวัด นอกจากนี้ท่านยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลวังเย็น และรักษาการเจ้าคณะตำบลแปลงยาว
แผนที่ วัดหนองศิลาราม แผนที่วัดหนองศิลาราม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดหนองศิลารามวัดหนองหิน
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(298)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองฉะเชิงเทรา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคล้า(21)

https://www.lovethailand.org/อ.บางน้ำเปรี้ยว(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บางปะกง(24)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโพธิ์(29)

https://www.lovethailand.org/อ.พนมสารคาม(62)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชสาส์น(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สนามชัยเขต(31)

https://www.lovethailand.org/อ.แปลงยาว(17)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าตะเกียบ(13)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเขื่อน(10)