วัดไผ่แก้ว

วัดไผ่แก้ว

วัดไผ่แก้ว

ประชากร จำนวน: 1382 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดไผ่แก้ว เดิมชื่อ วัดไผ่เกาะ เนื่อจากสมัยเริ่มสร้างวัดบริเวณวัดมีไม้ไผ่ขึ้นเป็นจำนวนมาก แบ่งเป็นเกาะๆ ชาวบ้านจึงเรียกตามชื่อไม้ไผ่ที่ขึ้นเป็นเาะ ๆ ว่า " ไผ่เกาะ " โดยมีนายด้วง ไม่ทราบนามสกุลถวายที่ดินจำนวน 17 ไร่ และเป็นผู้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ.2315 อุโบสถหลังแรกสร้างเมื่อ พ.ศ.2324 ส่วนประกาศพระบรมราชานุญาตได้สูญหายไปเมื่อใดไม่ปรากฏ
 
ต่อมาประชาชนได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นในปี พ.ศ. 2492 และได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อจากวัดไผ่เกาะเป็น " วัดไผ่แก้ว " ตามหลักฐานทะเบียนวัดจังหวัดฉะเชิงเทรา วัดไผ่แก้วได้รับประกาศตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2415 รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2495 เนื้อที่ตั้งวัด 36 ไร่ 2 งาน มีที่ธรณีสงฆ์เป็นที่ตั้ง โรงเรียนวัดไผ่แก้ววิทยา ประมาณ 20 ไร่ และโรงเรียวัดไผ่แก้ว จำนวน 9 ไร่ ที่ธรณีสงฆ์พื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 85 ไร่
 
จากอดีตสู่ปัจจุบัน วัดไผ่แก้วได้ทำการทำนุบำรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากผู้มีจิตศรัทธามาโดยตลอด เพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน กรมการศาสนาได้ประกาศให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อปี 2518 และเคยเป็นที่จัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดของอำเภอแปลงยาวในปี 2536 ซึ่งเป็นสถานที่ให้การศึกษาอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กวัยก่อน 3-5 ปี ปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลแปลงยาว
 
กิจกรรมในรอบปี ประกอบพิธีในวันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญทางพระมหากษัตริย์ จัดงานประจำปี จัดอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชนและประชาชน เป็นสถานที่ประชุมของลูกเสือชาวบ้าน กลุ่มแม่บ้าน อสม. กองทุนหมู่บ้าน ปัจจุบันมีพระภิกษุจำนวน 20 รูป พระกฤษฎ์นนท์ ตนฺติปาโล เป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่แก้ว
แผนที่ วัดไผ่แก้ว แผนที่วัดไผ่แก้ว
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดไผ่แก้ว
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(298)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองฉะเชิงเทรา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคล้า(21)

https://www.lovethailand.org/อ.บางน้ำเปรี้ยว(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บางปะกง(24)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโพธิ์(29)

https://www.lovethailand.org/อ.พนมสารคาม(62)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชสาส์น(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สนามชัยเขต(31)

https://www.lovethailand.org/อ.แปลงยาว(17)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าตะเกียบ(13)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเขื่อน(10)