วัดวังอู่

วัดวังอู่

วัดวังอู่

ประชากร จำนวน: 1245 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดวังอู่ ตั้งอยู่เลขที่ 57 หมู่ที่ 5 บ้านแหลมประดู่ ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา วัดมีอาณาเขตทิศเหนือจดเขตที่ดินของเอกชน ทิศใต้จดที่ดินของเอกชน ทิศตะวันออกจดที่ดินของเอกชน ทิศตะวันตกจดที่ดินของเอกชน โฉนดที่ดินเลขที่ 7374 ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยนายสินธุ์ อยู่แพ
 
ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นผู้มีจิตศรัทธามอบที่ดินถวายให้สร้างวัด จำนวน 7 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา เป็นที่ดินมีโฉนด ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยมีพระอาจารย์บุญ ธมฺมธโร (ต่อมาในปี 2544 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระครูมงคลวิภัช) เป็นเจ้าอาวาสวัดรูปแรก
 
ได้ริเริ่มก่อสร้างเสนาสนะไว้ดังนี้คือ อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 แบบสถาปัตยกรรมไทย วิหาร กว้าง 14 เมตร ยาว 28 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521 กุฏิ จำนวน 6 หลัง กว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2522 หอระฆัง กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 6 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 เมรุ กว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528
 
และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2528 เนื่องจากพื้นที่วัดวังอู่เป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำมาก ต่อมาเจ้าอาวาสวัดได้ร่วมมือกับคณะกรรมการวัดวังอู่ได้ร่วมกันถมปรับพื้นที่ให้สูงขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และได้ร่วมกันสร้างศาลาการเปรียญขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2548 เป็นหลังสุดท้าย
 
ต่อมาหลวงพ่อพระครูมงคลวิภัชได้มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553 สิริรวมอายุได้ 89 ปี พรรษา 35 และในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ทางคณะสงฆ์อำเภอบ้านโพธิ์ ได้แต่งตั้งพระสมุห์ทนงศักดิ์ จนฺทธมฺโม ตำแหน่งขณะนั้นคือ รองเจ้าอาวาสวัดสามกอ มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวังอู่ จนถึงปัจจุบัน
 
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสวัด คือ รูปที่ 1 พระครูมงคลวิภัช (บุญ ธมฺมธโร) ปี พ.ศ. 2522 ถึงปี พ.ศ. 2553 และ รูปที่ 2 (เจ้าอาวาสวัดรูปปัจจุบัน) คือ พระสมุห์ทนงศักดิ์ จนฺทธมฺโม ปกครองวัดโดยใช้หลักเมตตาธรรม และเป็นที่เคารพนับถือ ของพระ เณร พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไป แสดงปาฐกถาธรรมแก่นักเรียน ที่โรงเรียนในพื้นที่ใกล้วัด อาทิตย์ละ 1 –2 ครั้ง เป็นประจำ
 
และยังคงอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยเดิม ๆ ไว้ อาทิเช่น ประเพณีวันสงกรานต์ การจัดเทศมหาชาติ และงานประจำปีอย่างสงบ โดยใช้หลักความพอเพียงในการบริหารจัดการวัดวังอู่ โดยไม่มีการทะเลาะวิวาทกันในงานวัด มีการสืบสานประเพณีทอดกฐิน ผ้าป่าเป็นประจำทุกปี และเน้นการทำบุญตักบาตร อบรมธรรมะแก่เด็กนักเรียนเยาวชนและพุทธศาสนิกชน ตลอดจนมีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันพระและวันสำคัญทางศาสนาเป็นประจำ
 
รวมทั้งมีการปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดให้ร่มรื่น สวยงาม สะอาดตาด้วยต้นไม้ และอื่น ๆ อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ ปัจจุบันวัดวังอู่มีพระสงฆ์จำนวน 5 รูป จุดเด่นของวัดคือ เป็นวัดแบบพอเพียง สงบ สะอาด ร่มรื่น สร้างวัตถุตามความจำเป็น เน้นพัฒนาจิตใจของพุทธศาสนิชน
 
และจัดศาสนพิธีแบบประหยัด แต่ไม่ขัดกับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ให้การต้อนรับพุทธศาสนิกชนแบบเสมอภาค ไม่เลือกชนชั้นวรรณะ โดยมีไวยาวัจกรชื่อ นายละออง พลอยแหวน นายละออง พลอยแหวน นายประสพ ศรีษะเกษ นายจรินทร์ ศรีเกษม นายพล หมื่นอินกูด และนายสมศักดิ์ ชินใย สำหรับปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดวังอู่ มีดังนี้คือ
 
1.พระพุทธรูปปางมารวิชัย จำนวน 15 องค์ 2.พระพุทธรูปปางสมาธิ จำนวน 20 องค์ 3. รูปเหมือนพระครูมงคลวิภัช (อดีตเจ้าอาวาสวัด) จำนวน 1 องค์ และ มีพระไตรปิฎกภาษาไทย จำนวน 45 เล่ม
แผนที่ วัดวังอู่ แผนที่วัดวังอู่
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดวังอู่
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(298)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองฉะเชิงเทรา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคล้า(21)

https://www.lovethailand.org/อ.บางน้ำเปรี้ยว(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บางปะกง(24)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโพธิ์(29)

https://www.lovethailand.org/อ.พนมสารคาม(62)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชสาส์น(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สนามชัยเขต(31)

https://www.lovethailand.org/อ.แปลงยาว(17)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าตะเกียบ(13)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเขื่อน(10)