วัดประศาสน์โสภณ

วัดประศาสน์โสภณ

วัดประศาสน์โสภณ

ประชากร จำนวน: 2370 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดประศาสน์โสภณ มีชื่อเดิมว่า “วัดบางกรูดวิสุทธาราม” แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดบางกรูด” ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ที่ 1 ต.ท่าพลับ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. ที่ตั้งวัดคือ พ.ศ. 2304 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2465 แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่า ใครเป็นผู้สร้างวัด ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดบางกรูดวิสุทธาราม เป็น “วัดประศาสน์โสภณ”
 
ซึ่งเป็นวัดชั้นราษฎร์ ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 35 ไร่ 2 งาน 41 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 22368 และเลขที่ 22369 มีอาณาเขตทิศเหนือจดเขตคลองบางกรูด ทิศใต้จดคูวัดเป็นเขต ทิศตะวันออกจดเขตถนนบางกรูด-เกาะชัน และทิศตะวันตกจดเขตของแม่น้ำบางปะกง
 
วัดบางกรูด มีสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญคือ พระอุโบสถซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2360 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไม้สักยกพื้นสูง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2485 มีหอไตรปิฎก เป็นอาคารไม้สัก กว้างด้านละ 10 ศอก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2472 และ มีวิหารหลวงพ่อเกตอุดม ซึ่งเป็นอาคารปูนแปดชั้น กว้าง 24 เมตร ยาว 34 เมตร สร้างเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2533
 
ปูชนียวัตถุที่สำคัญมีดังนี้คือ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ พระพุทธเกตอุดมปางสมาธิ ประดิษฐานในวิหารแปดชั้น พระพุทธไศยาสน์ ประดิษฐานในวิหารคด สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2478 พระพุทธรูปทุกกริยา ประดิษฐานในวิหารแปดชั้น สร้างปี พ.ศ. 2472 และมีพระไตรปิฎก จำนวน 24 เล่ม
 
จุดเด่นของวัด คือ มีวิหารหลวงพ่อเกตอุดมแปดชั้น และมีจุดชมบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ สะอาด มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2469 และแผนกสามัญศึกษา เปิดสอนเมื่อ ปี พ.ศ. 2471
 
วัดบางกรูด มีทำเนียบเจ้าอาวาสวัด ดังนี้คือ พระเนียม พระแก้ว พระมา พระหลำ พระอุปัชฌาย์แย้ม(ปีพ.ศ. – พ.ศ.2447) เจ้าอธิการหลำ (พ.ศ. 2447–พ.ศ. 2467 ) เจ้าอธิการจ้อย(พ.ศ. 2467–พ.ศ. 2470) อธิการโชติ (พ.ศ. 2470–พ.ศ.2472 ) พระครูโสภณญาณวิจิตร(พ.ศ.2472 –พ.ศ.2494 ) พระครูวินัยธรเลี่ยม(พ.ศ. 2494–พ.ศ. 2521) พระครูประสาทสารคุณ (พ.ศ. 2521–พ.ศ. 2533) พระครูสุภัทรกิจโสภณ(พ.ศ. 2533–พ.ศ.2553 )
 
และรูปปัจจุบันคือ พระครูใบฎีกาสมยศ ปิยธมฺโม (พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน ) ไวยาวัจกรชื่อ นายจรูณ พอใจ และมีคณะกรรมการวัดบางกรูดเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมในวัดที่สำคัญ อาทิเช่น กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวันสำคัญทางศาสนา ตลอดจนงานทอดกฐินสามัคคี และงานทอดผ้าป่าสามัคคี
 
รวมทั้งจัดงานประจำปีของวัดเป็นประจำทุกปี ตลอดจนมีการทำบุญตักบาตรและถือศีลปฏิบัติธรรมทุกวันพระ ปัจจุบันกำลังบูรณะซ่อมแซมอุโบสถซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 250 กว่าปี จึงบอกบุญมายังท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่าน สามารถร่วมบุญกุศลได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ที่วัดประศาสน์โสภณ (บางกรูด) หมู่ที่ 1 ต.ท่าพลับ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา หรือที่เจ้าอาวาสวัด
แผนที่ วัดประศาสน์โสภณ แผนที่วัดประศาสน์โสภณ
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดประศาสน์โสภณวัดบางกรูดวิสุทธาราม วัดบางกรูด
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(298)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองฉะเชิงเทรา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคล้า(21)

https://www.lovethailand.org/อ.บางน้ำเปรี้ยว(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บางปะกง(24)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโพธิ์(29)

https://www.lovethailand.org/อ.พนมสารคาม(62)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชสาส์น(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สนามชัยเขต(31)

https://www.lovethailand.org/อ.แปลงยาว(17)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าตะเกียบ(13)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเขื่อน(10)