วัดสุวรรณาราม

วัดสุวรรณาราม

วัดสุวรรณาราม

ประชากร จำนวน: 1916 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสุวรรณาราม ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่า “วัดดอนทอง” ตั้งอยู่ ณ บ้านดอนทอง หมู่ที่ 12 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2454 มีเนื้อที่ในการสร้างวัด จำนวน 16 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2517 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร
 
วัดสุวรรณาราม ได้เข้าร่วมโครงการลานบุญ ลานปัญญา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นมา และได้รับการคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นศาสนสถานที่ดำเนินการโครงการลานบุญลานปัญญาต้นแบบ ประจำปี 2553
 
นอกจากนี้ วัดสุวรรณาราม ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีการจัดโครงการบวชศิลจาริณีเป็นประจำทุกปี และ เป็นสถานที่ที่ประชาชนชาวตำบลบางตีนเป็ด และชุมชนใกล้เคียง ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี
 
สิ่งที่น่าสนใจในวัดสุวรรณาราม คือ มีอุโบสถหลังเก่า ที่มีอายุ นับ 100 ปี และวัดดอนทองได้บูรณปฏิสังขรณ์ไว้ให้คงสภาพที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ในชุมชน ปัจจุบันมี พระสมพร มนุญโญ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม ทำหน้าที่ในการบริหารและปกครองวัด
แผนที่ วัดสุวรรณาราม แผนที่วัดสุวรรณาราม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดสุวรรณารามวัดดอนทอง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(298)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองฉะเชิงเทรา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคล้า(21)

https://www.lovethailand.org/อ.บางน้ำเปรี้ยว(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บางปะกง(24)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโพธิ์(29)

https://www.lovethailand.org/อ.พนมสารคาม(62)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชสาส์น(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สนามชัยเขต(31)

https://www.lovethailand.org/อ.แปลงยาว(17)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าตะเกียบ(13)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเขื่อน(10)