วัดบ้านนาเทพธาราม

วัดบ้านนาเทพธาราม

วัดบ้านนาเทพธาราม

ประชากร จำนวน: 1698 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบ้านนาเทพธาราม ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่า “วัดบ้านนา” ตั้งอยู่ ณ บ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลบางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2400 มีเนื้อที่ในการสร้างวัด จำนวน 19 ไร่ 2 งาน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2492
 
วัดบ้านนาเทพธาราม ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยมีโครงการบวชศิลจาริณีเป็นประจำทุกปี และ เป็นสถานที่ที่ประชาชนชาวตำบลบางกะไห และชุมชนใกล้เคียง ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี
 
สิ่งที่น่าสนใจในวัดบ้านนาเทพธาราม คือ มีการจัดพิพิทธภัณฑ์พื้นบ้านไว้ในบริเวณวัด โดยการรวบรวมเครื่องมีอการเกษตรที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนบ้านนา ที่ประกอบอาชีพการทำนาเป็นส่วนใหญ่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จัดแสดงไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน
 
ปัจจุบันมี พระครูวินัยธร ยิ่งยง ธมฺมวโรดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบ้านนาเทพธารามทำหน้าที่ในการบริหารและปกครองวัด
แผนที่ วัดบ้านนาเทพธาราม แผนที่วัดบ้านนาเทพธาราม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดบ้านนาเทพธารามวัดบ้านนา
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(298)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองฉะเชิงเทรา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคล้า(21)

https://www.lovethailand.org/อ.บางน้ำเปรี้ยว(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บางปะกง(24)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโพธิ์(29)

https://www.lovethailand.org/อ.พนมสารคาม(62)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชสาส์น(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สนามชัยเขต(31)

https://www.lovethailand.org/อ.แปลงยาว(17)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าตะเกียบ(13)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเขื่อน(10)