วัดผาอ่าง

วัดผาอ่าง

วัดผาอ่าง

ประชากร จำนวน: 458 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดผาอ่าง หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 2541
 
พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ศาลาธรรมทวีสิน วัดผาอ่าง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 
เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานบรรจุไว้ ณ ยอดพระเศียร พระพุทธรัตนรุ่งเรืองเมืองสามหมอก "หลวงพ่อสามหมอก" (พระประธานประดิษฐานอยู่ ณ ศาลาการเปรียญวัดผาอ่าง) เพื่อเป็นที่สักการะบูชา เป็นที่ตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนา เป็นขวัญกำลังใจให้แก่คณะสงฆ์ สามเณร
 
และพุทธศาสนิกชน โดยมีพิธีอัญเชิญมาประดิษฐานณ วัดผาอ่าง ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 โดยมีพระครูอนุชิตสุตตาทร เจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
 
ปิยเจดีย์ วัดผาอ่าง ตั้งอยู่ในบริเวณวัดผาอ่าง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร ตั้งอยู่ริมถนนหมายเลข 1095 แม่ฮ่องสอน-ปาย เป็นเจดีย์ศิละไต (ไทยใหญ่) - พม่า มีเจดีย์องค์กลางเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่
 
ล้อมรอบด้วยเจดีย์องค์ขนาดเล็ก ถัดจากเจดีย์องค์เล็กด้านหน้ามีซุ้มประตูสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป และบริเวณฐานของเจดีย์มีสิงห์ยืนอยู่รอบสี่ทิศ สำหรับปิยเจดีย์ มีตำนานที่เล่าสู่กันฟังอย่างน่าสนใจว่า
 
"เจดีย์แห่งความรัก โดยพญาสิงหนาทราชาและเจ้าแม่นางเมี๊ยะ (เจ้านางเมวดี) สร้างเป็นอนุสรณ์ความรักให้แก่นางคำใส ที่ได้ช่วยชีวิตพญาสิงหนาทราชา ถึงสองครั้ง ชาวแม่ฮ่องสอนเรียกเจดีย์แห่งนี้ว่า “ปิยเจดีย์ เจดีย์แห่งความรัก” ผู้ที่ยังไม่มีคู่รัก นิยมไปอธิฐานขอพรจากเจดีย์นี้
 
พระนอน วัดผาอ่าง (พระพุทธไสยาสน์) ประดิษฐาน ณ ศาลาประดิษฐานพระนอน บริเวณหน้าวัดผาอ่าง (ทางเข้าวัดผาอ่าง) ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
ภายในศาลาประดิษฐานพระนอน ประกอบด้วย พระนอนเป็นศิลปะของชาวไทยใหญ่ ปั้นด้วยปูน หันพระเศียรไปทางทิศตะวันออก และล้อมรอบด้วยพระพุทธรูปปูนปั้น 28 องค์
 
สำหรับการสร้างไม่ปรากฎอย่างแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ.ใด ตามคำบอกเล่า กล่าวว่า สร้างขึ้นโดยพญาสิงหนาทราชาและเจ้านางเมี๊ยะ เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน สร้างเป็นที่ระลึกและอุทิศส่วนกุศลแด่นางคำใส ที่ได้เคยช่วยชีวิตพญาสิงหนาทราชาจากการถูกเสือตะปบ ณ บริเวณวัดผาอ่าง
 
ศาลาธรรมทวีสิน ตั้งอยู่ในวัดผาอ่าง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ริเริมก่อสร้างโดยพระมหาสุนทร สุนทรเมธี ร่วมด้วยคณะศรัทธาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลักษณะเป็นอาคารไม้ไผ่ โล่งกว้าง มุงด้วยใบตองตึง
 
มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเป็นการชั่วคราวซึ่งประทานโดยสมเด็จพระญานณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของเหล่าพุทธศาสนิกชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
ได้ทำการเปิดป้ายศาลาธรรมทวีสินเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์คือ พระครูอนุชิตสุตตาทร เจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และประธานฝ่ายฆราวาสคือนางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
หลวงพ่อสามหมอก ประดิษฐานอยู่ ณ ศาลาการเปรียญวัดผาอ่าง เป็นพระพุทธรูปเนื้อโลหะทองเหลืองทีมีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดหน้าตักกว้าง 109 นิ้ว ความสูงวัดจากฐาน 4.99 เมตร
 
ลักษณะเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะมัณฑะเลย์ของสหภาพเมียนมาร์ ศิลปะอยุธยาตอนต้น และศิลปะกรุงรัตนโกสินทร์ มีจุดประสงค์ในการสร้างเพื่อ 1. ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
 
2. ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในปีพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้อนุตรธรรมของสมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3. เพื่อนำมาประดิษฐานบนศาลาการเปรียญของวัดเนื่องจากเดิมศาลาการเปรียญของวัดยังไม่ได้ดำเนินการจัดสร้างพระประธาน ในการสร้างใช้ระยะเวลาในการปั้นขึ้นรูปองค์พระ และทำการหล่อองค์พระ จำนวน 6 เดือน มีพิธีหล่อองค์พระจำนวน 4 ครั้ง
โทร โทร: 053611599
แผนที่ วัดผาอ่าง แผนที่วัดผาอ่าง
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดผาอ่างพระบรมสารีริกธาตุ ปิยเจดีย์ พระนอน ศาลาธรรมทวีสิน หลวงพ่อสามหมอก
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(1)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(9)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(3)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(1)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(83/133)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(4)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(19)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(4)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(5)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(4)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(2)

น้ำตก น้ำตก(12)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(5)

ถ้ำ ถ้ำ(13)

ทุ่งดอกไม้ ทุ่งดอกไม้(2)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(3)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(1)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(1)