วัดโพธิ์ศรี

วัดโพธิ์ศรี

วัดโพธิ์ศรี

ประชากร จำนวน: 3847 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวมหาสารคาม

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโพธิ์ศรี พิพิธภัณฑ์ปู่ไห ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 ซุ้มประตูวัดโพธิ์ศรี รูปปั้นฆ้อง 3 ดุม สิม โบสถ์เก่าวัดโพธิ์ศรี (สร้าง 2467)
 
ประวัติความเป็นมาของของบ้านเชียงเหียน บ้านเชียงเหียนในปัจจุบันหรือที่เคยเป็นเมืองเชียงเหียนในอดีต ยังไม่มีหลักฐานที่พอจะ ยืนยันได้ว่าสร้างมาแต่เมือได จากหลักฐานทางโบราณคดีก็พอสามารถยืนยันได้ว่า บริเวณพี้นที่ดินแห่งภาคอีสานเคยมีมนุษย์อาศัยมาช้านานแล้ว
 
ได้มีการพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เชa่นการขุดคูนี้ คันดินล้อมรอบบริเวณที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในขณะนั้น จึงเป็นที่พอจะกล่าวได้ว่า บริเวณนั้นที่แห่งนี้ได้มีชุมชนตั้งที่อยู่อาสัยมานานแล้วแต่ไม่สามารถระบุชัดลงไปเมื่อประมาณปีใด พ.ศ. ใดเท่านั้น
 
บ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา เป็นเมืองโบราณมีลักษณะ เป็นเนินสูงรูปไข่คือสูงตรงกลางมีคูน้ำคันดินล้อมรอบ ซึ่งเป็นลักษณะทำเลที่ตั้งที่ดีคือเมื่อฝนตกน้ำจะไหลลงสู่คูน้ำและบึงที่อยู่รอบหมู่บ้านทุกบึงและจากทำเลที่ตั้งของบ้านเชียงเหียนดังกล่าวจึงมีความสอดคล้องกับลักษณะของเมืองในสมัยทวารวดีคือมักจะมีคูน้ำคันดินล้อมรอบเมือง
 
ประวัติความเป็นมาของฆ้อง 3 ดุม ฆ้อง 3 ดุมที่อยู่บนซุ้มประตูวัด ซึ่งตัวจริงเอาขึ้นมาไม่ได้ที่อยู่ในสระแก้ว ท่านอาจารย์บุญมั่น คำสะอาด ได้พร้อมชาวบ้านได้เห็นดีด้วยในการจำรองมาจากใบจริงเพื่อให้ช่างเสงี่ยม อุปชิต ได้ประดิษฐ์รูปฆ้องเอาไว้ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นเป็นที่ระลึก ประวัติบ้านเชียงเหียน
 
จากอาจารย์บุญมั่น คำสะอาด ว่า "ฆ้องใบนี้เป็นของเก่าแก่ตั้งแต่สมัยขอมปกครอง คือพระยาเชียงเหียน เป็นฆ้องของพระยา เห็นท่าจะสู้สงครามในครั้งนี้ไม่ได้จึงเก็บของมีค่าไปโยนทิ้งลงสระน้ำ ที่หนองสระแก้ว ได้หามฆ้องไปทิ้งลงสระแก้วด้วย" ตั้งแต่นั้นมาจนถึงสมัยปู่ย่า ตายาย ในสมัยนั้นพ่อใหญ่อ่อน ซึ่งไม่ทราบนามสกุล พ่อสังข์ รัตนพลแสน จำนามสกุลไม่ได้เพราะตายไปหลายชั่วอายุคนแล้ว
 
ท่านไปหาปลาที่หนองสระแก้ว ในสมัยนั้นหน้าแล้ง น้ำที่หนองสระ เพียงคร่งแข้ง ท่านพ่อใหญ่อ่อนได้แหลมไปแทงปลาไหลที่สระแก้วไปบนฆ้อง เห็นว่าฆ้องใบนี้แปลกเพราะมี 3 ดุม จึงนำข่าวมาบอกผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านทั้งหลายให้ทราบกัน ตั้งแต่นั้นมาจนถึงขณะนี้ก็ยังอยู่ที่เดิม เพียงแต่จำรองมาประดิษฐ์สร้างเป็นอนุสรณ์ ไว้ซุ้มประตูวัดโพธิ์ศรี บ้านเชียงเหียน เพื่อให้ลูกหลานได้รู้ว่าเป็นบ้านโบราณ เคยเป็นเมืองเชียงเหียนในอดีตมาก่อน ลูกหลานเกิดภายหลังก็จะได้เห็นสิ่งที่สำคัญของหมู่บ้านตนเองได้เป็นอย่างดี 
 
วัตถุโบราณในบ้านเชียงเหียน ได้เคยมีการขุดค้นมาแล้ว อย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2517 - 2518 โดย Chster Gorman กับ พิสิฐ เจริญวงศ์ ซึ่งผลการขุดค้นครั้งนั้น กำหนดอายุว่า มีการอยู่อาศัยเริ่มแรกเมื่อราว 3500 ปีก่อนคริสกาล (หรือประมาณ 5500 ปีมาแล้ว) แต่ผลอายุดังกล่าวยังไม่ค่อยได้รับการายอมรับกันนัก
 
ในการขุดครั้งนั้นได้พบโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์หลายอย่าง อาทิ โครงกระดูกมนุษย์ที่มีเครื่องสำริด ฝังร่วมอยู่ด้วยหลายโครง เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีการอยู่อาศัยของชุมชนต่อเนื่องจนถึงสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ด้วย 
 
ส่วนการขุดค้นครั้งที่ สอง ดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยนักโบราณคดีจากกองโบราณคดี กรมศิลปากร (นายอำพัน กิจงาม) ผลการขุดค้นครั้งนี้ พบว่าแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเหียนมีชั้นดินลึกประมาณ 6 เมตร ชั้นดินล่างสุดที่แสดงถึงการเริ่มต้นอยู่อาศัยในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
 
กำหนดอายุได้ราว 3300 - 2000 ปีมาแล้วโดยได้พบโบราณวัตถุหลายประเภท เช่น เครื่องมือสำริด เครื่องมือเหล็ก และหลุมศพ 6 หลุม ชั้นดินตอนกลาง จัดเป็นสมัยประวัติศาสตร์ อายุราว 2000 - 1500 ปีมาแล้ว ได้พบภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง ส่วนชั้นดินด้านบนสุด พบหลักฐานที่แสดงถึงการอยู่อาศัยของผู้คนยุคปัจจุบัน
 
สถานที่ตั้ง บ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
แผนที่ วัดโพธิ์ศรี แผนที่วัดโพธิ์ศรี
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดโพธิ์ศรี
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 4 เดือนที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(4)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(4)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(3)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(17)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(8)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(2)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(5)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(3)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(2)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(2)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(2)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(1)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(3)