วัดเชตวัน

วัดเชตวัน

วัดเชตวัน

ประชากร จำนวน: 181 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวลำพูน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเชตวัน ตั้งอยู่เลขที่ 93 บ้านหนองผำ หมู่ที่ 7 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 5 ตารางวา ส.ค.1 เลขที่ 483
 
อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 45 วา จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ประมาณ 41 วา จดทางเดินสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 35 วา จดทางเดินสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ 76 วา จดทางเดินสาธารณะ
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ศาลาบาตร และหอไตร ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปพระประธานและเจดีย์
 
วัดเชตวัน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2452 โดยมีท่านเจ้าคุณพระญาณมงคล (ฟู ญาณวิชโย) อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายสงฆ์ นายแสน อุปนันท์ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยศรัทธาชาวบ้านได้ช่วยกันแผ้วถางที่ดินซึ่งเดิมเคยเป็นที่ตั้งวัดมาก่อน
 
และได้สร้างอาคารเสนาสนะของวัดขึ้น พร้อมกับได้นิมนต์พระจากวัดมหาวันจำนวน 2 รูป คือ พระจันทร์แก้ว จนฺทวํโส และพระปัน อภิวํโส มาอยู่ประจำเพื่ออบรมประชาชน ชาวบ้านเรียกว่า วัดหนองผำ
 
การบริหาร และการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระอธิการจันทร์แก้ว จนฺทวํโส พ.ศ. 2452-2453 รูปที่ 2 พระอธิการปัน  อภิวํโส พ.ศ. 2453-2485 รูปที่ 3 พระอธิการปัน พนฺธวํโส พ.ศ. 2485 - 2500
 
รูปที่ 4 พระมหาคำปัน คมฺภีโร พ.ศ. 2500 - 2502 รูปที่ 5 พระมหาสุวัฒน์ ตันทรานนท์ พ.ศ. 2502 - 2505 รูปที่ 6 พระอธิการบุญมี ธมฺมวิจาโร พ.ศ. 2505 - 2512 รูปที่ 7 พระบุญทอง สุภาจาโร พ.ศ. 2512 - 2515 รูปที่ 8 พระอธิการทอง คนฺธสาโร ตั้งแต่ พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา
มือถือ มือถือ: 0816724230
แผนที่ วัดเชตวัน แผนที่วัดเชตวัน
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดเชตวันวัดหนองผำ
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(383)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองลำพูน(142)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ทา(30)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโฮ่ง(45)

https://www.lovethailand.org/อ.ลี้(51)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งหัวช้าง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ป่าซาง(63)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านธิ(24)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงหนองล่อง(13)