วัดศรีชุม (บ้านกลาง)

วัดศรีชุม (บ้านกลาง)

วัดศรีชุม (บ้านกลาง)

ประชากร จำนวน: 192 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวลำพูน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีชุม เดิมชื่อ วัดผามวัว ตั้งอยู่เลขที่ 96 บ้านผามวัว ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านศรีชุม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 14 ไร่ 81 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือจดที่ดินเอกชน ทิศใต้จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกจดที่ดินเอกชนและโรงเรียน ทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน
 
วัดศรีชุม สร้างจากที่เดิมที่เป็นวัดร้าง และได้รับการยกขึ้นเป็นวัดเมื่อประมาณ พ.ศ. 2452 โดยในสมัยนั้นคณะศรัทธาวัดศรีชุม ได้ไปอาราธนาพระครูไชยาลังการ์ วัดเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มาเป็นเจ้าอาวาส
 
ซึ่งท่านได้ครองตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอแม่ทารูปแรกด้วย ท่านพระครูไชยลังการ์ท่านเป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงในจังหวัดลำพูนขณะนั้น โดยเฉพาะในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐาน เนื่องจากท่านพระครูไชยลังการ์ท่านเป็นพระสายปฏิบัติที่มีความเคร่งครัด แม้แต่ครูบาสุรินทร์แห่งวัดศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง ที่ว่าโด่งดังยังต้องมาขอเรียนกรรมฐานกับท่าน
 
การบริหาร และการปกครองวัด  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ รูปที่ 1 พระครูไชยาลังการ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2452 - 2486 รูปที่ 2 พระครูจิตรสารโสภิต ตั้งแต่ พ.ศ. 2487 - 2527 รูปที่ 3 พระมหาสนิท ขนฺติธโร ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 - 2536 รูปที่ 4 พระปลัดจารุตม์ อรุโณ ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน 
 
อุโบสถวัดศรีชุม เป็นอุโบสถศิลปะล้านนา สร้างเมื่อ พ.ศ.2464 ปีระกา โดยท่านพระครูไชยลังการ์ และได้รับการบูรณะครั้งแรกในสมัยท่านพระครูจิตสารโสภิตเป็นเจ้าอาวาส 
 
พระธาตุเจดีย์วัดศรีชุม เป็นเจดีย์ศิลปะพม่า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2465 ปีจอ โดยท่านพระครูไชยลังการ์ ปัจจุบัน ณ ปี พ.ศ. 2556 ก็มีอายุได้ 91 ปี ทางวัดจัดงานบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์เป็นประจำทุกปี ในวันพระ เดือน 9 เหนือ ขึ้น 8 ค่ำ
 
กุฏิโบราณ เป็นกุฏิศิลปะผสมผสานระหว่างล้านนากับยุโรป สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2479 โดยท่านพระครูไชยลังการ์ ร่วมกับเจ้าตระกูลเจ้าลำพูนในขณะนั้น และได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากรเมื่อปี พ.ศ. 2552 ด้วยงบประมาณ 2.9 ล้านบาท
 
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือชาวบ้านเรียก “บ่อน้ำทิพย์” เป็นบ่อน้ำโบราณ ตั้งอยู่กลางวัด ไม่ปรากฏหลักฐานว่า สร้างเมื่อไหร่ มีความเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำที่มีสายน้ำมาจากดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์) ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าไปภายในบริเวณบ่อน้ำ คนเฒ่าคนแก่เล่าสืบต่อกันมาว่าบ่อน้ำนี้มีปรากฏตั้งแต่ยังเป็นวัดร้างก่อนที่ท่านพระครูไชยลังการ์จะมาสร้างวัดเสียอีก
แผนที่ วัดศรีชุม (บ้านกลาง) แผนที่วัดศรีชุม (บ้านกลาง)
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดศรีชุม (บ้านกลาง)วัดผามวัว
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(383)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองลำพูน(142)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ทา(30)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโฮ่ง(45)

https://www.lovethailand.org/อ.ลี้(51)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งหัวช้าง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ป่าซาง(63)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านธิ(24)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงหนองล่อง(13)