วัดขี้เหล็ก

วัดขี้เหล็ก

วัดขี้เหล็ก

ประชากร จำนวน: 246 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวลำพูน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดขี้เหล็ก ตั้งอยู่เลขที่ 10 บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4ไร่ 33 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 253
 
อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 57 วา จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ประมาณ 47 วา จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 28 วา จดทางสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ 27 วา จดที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และศาลา ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูป
 
วัดขี้เหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.1868 ตามประวัติวัดแจ้งว่า เดิมหมู่บ้านนี้เป็นบ้าน ช่างตีเหล็กได้เอาเหล็กมารวมกันล้อมวัด ต่อมาเจ้าผู้ครองเมืองลำพูนสมัยนั้นได้นำเอาเหล็กที่ล้อมลอยแพไปตามลำน้ำแม่ยาวลงสู่น้ำกวงไปเก็บไว้ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยลำพูนบริเวณวัดรอบวัด
 
เหลือแต่เศษขี้เหล็กเป็นก้อน ๆ วัดนี้จึงได้ชื่อว่าวัดขี้เหล็ก ได้พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2485เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 72 เมตร
 
การบริหาร และการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่1 พระอธิการคัมภีร์ คมภีโร รูปที่ 2 พระอธิการสุริยะ สุริโย รูปที่ 3 พระอธิการจันทะ ปญโญ รูปที่ 4 พระครูอินทะ ถาวโร พ.ศ.2489 - 2505 รูปที่ 5 พระครูบุญทา จิตตสวโร ตั้งแต่ 2505 เป็นต้นมา
แผนที่ วัดขี้เหล็ก แผนที่วัดขี้เหล็ก
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดขี้เหล็ก
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(383)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองลำพูน(142)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ทา(30)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโฮ่ง(45)

https://www.lovethailand.org/อ.ลี้(51)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งหัวช้าง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ป่าซาง(63)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านธิ(24)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงหนองล่อง(13)