วัดสันป่ายางหลวง

วัดสันป่ายางหลวง

วัดสันป่ายางหลวง

ประชากร จำนวน: 161 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวลำพูน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสันป่ายางหลวง ตั้งอยู่หมู่บ้านสันป่ายางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา
 
อาคารเสนาเสนะประกอบด้วย วิหาร เจดีย์ โบสถ์ ศาลา ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูป พระพุทธอัญญรัตนมานทีศรีหริภุญชัยหรือ พระหยกเขียว พระเขียวแก้ว
 
วัดสันป่ายางหลวง แต่เดิมเป็นศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ ปัจุจบันยังมี หินทรายจำหลักปรากฏให้เห็นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ต่อมาในสมัยหนึ่ง ได้มีพระมหาเถระจากพม่า จำนวน 3 รูป คือ พระกัณฑโว พระโสภโณ พระอุตตโม ได้เดิมทางเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา และได้แสดงธรรมโปรดชาวบ้านที่นับถือเทวสถานจนชาวบ้านเกิดความเสื่อมใส
 
จึงพร้อมใจกันเปลี่ยนเทวสถานให้เป็นวัดทางพระพุทธศาสนาในปีพ.ศ. 1974 และเรียกชื่อ “วัดขอมลำโพง” และได้อัญเชิญเอาพระอัฐิธาตุของพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าคือ พระสาริกบุตร พระโมคคัลลานะ มาบรรจุไว้ ณ เจดีย์ของวัด
 
วัดสันป่ายางถือได้ว่าเป็นวัดแรกของดินแดนล้านนา ต่อมาในยุคพุทธศาสนาเสื่อม วัดสันป่าหลวงก็กลายเป็นวัดร้าง จนมาถึงสมัยของ พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ของเมืองลำพูน จึงได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดขอมลำโพง และเรียกชื่อใหม่ว่า วัดอาพัฒนารามป่าไม้ยางหลวง หรือเรียกว่า วัดสันป่ายางหลวง เพื่อให้สอดคล้องกับ สภาพและสถานที่ตั้งทีมีต้นยางขนาดใหญ่
 
วัดดังกล่าวยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระนางจามเทวี ตลอดจนสิ้นอายุขัย และเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงศพของพระนางจามเทวี ซึ่งปัจจุบันสถานที่ดังกล่าววัดได้ยกให้ เป็นที่ตั้งสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
โทร โทร: 053563737
แผนที่ วัดสันป่ายางหลวง แผนที่วัดสันป่ายางหลวง
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดสันป่ายางหลวงวัดขอมลำโพง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(383)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองลำพูน(142)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ทา(30)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโฮ่ง(45)

https://www.lovethailand.org/อ.ลี้(51)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งหัวช้าง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ป่าซาง(63)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านธิ(24)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงหนองล่อง(13)