วัดป่าไผ่หลวง

วัดป่าไผ่หลวง

วัดป่าไผ่หลวง

ประชากร จำนวน: 214 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวลำพูน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่าไผ่หลวง ตั้งอยู่เลขที่ 82 บ้านห้วยไฟ ถนนสายห้วยไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 53 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 23
 
อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 2 เส้น 2 วา จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น 14 วา จดโรงเรียนบ้านห้วยไฟ ทิศตะวันออกประมาณ 1 เส้น 14 วา จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ 1 เส้น 14 วา จดที่ธรณีสงฆ์ของวัด มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 9 ไร่
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร กุฏิสงฆ์ ศาลาอเนก ปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถเป็น พระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ์ พระประธานในวิหาร เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน       
 
วัดป่าไผ่หลวง สร้างเมื่อพ.ศ. 2230 เดิมเป็นวัดร้างต่อมาในปี พ.ศ. 2476 ได้มีพระขุน อริยวํโส ชักชวนศรัทธาประชาชนร่วมกันพัฒนาให้เป็นที่พำนักสงฆ์ ต่อมาปี พ.ศ. 2496 นายอ้าย กันยะดอย ได้บริจาคที่ถวายแก่วัดเพิ่มเติมซึ่งเดิมวัดตั้งอยู่ที่เชิงดอย ปัจจุบันเป็นธรณีสงฆ์ของวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2525 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร
 
การบริหาร และการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระขุนอริยวํโส พ.ศ. 2476 - 2495 รูปที่ 2 พระบุญมา ปสนฺโน พ.ศ. 2496 - 2502 รูปที่ 3 พระบรรลือเขมจารี พ.ศ. 2503 - 2508 รูปที่ 4 พระปันแก้ว อภิวณฺโณ พ.ศ. 2509 - 2516
 
รูปที่ 5 พระสุชาติ สุชาโต พ.ศ. 2517 - 2519 รูปที่ 6 พระเมืองคำ สุวณฺณวณโณ พ.ศ. 2520 - 2521 รูปที่ 7 พระอธิการปัญญา ปญฺญาทีโป พ.ศ. 2522 - 2529 รูปที่ 8 พระจงเจตน์ กลฺยาโณ พ.ศ. 2530 - 2532 รูปที่ 9 พระทรัพย์ ถิรจิตฺโต ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา นอกจากนี้มีศูนย์อบรมเด็นก่อนเกณฑ์ในวันเปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2527
แผนที่ วัดป่าไผ่หลวง แผนที่วัดป่าไผ่หลวง
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดป่าไผ่หลวง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(2)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(8)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(2)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(3)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(91/383)

มัสยิด มัสยิด(1)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(7)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(1)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(13)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(3)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(2)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(1)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(13)

น้ำตก น้ำตก(3)

ถ้ำ ถ้ำ(4)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(1)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(2)