วัดปากกอง

วัดปากกอง

วัดปากกอง

ประชากร จำนวน: 173 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวลำพูน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดปากกอง หมู่ 2 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน รหัสไปษณีย์ 51180 วัดราษฎร์ มหานิกาย พระครูสมุห์สงกรานต์ จิตฺตวุฒโฒ เจ้าอาวาสวัดปากกอง
 
วัดปากกอง ได้รับอนุญาตตั้งวัด เมื่อปี พ.ศ. 2413 รวมระยะเวลาจนถึงปัจจุบันได้135ปี (2548) ปัจจุบันได้รับพระราชทานสิสูงคามสีมาแล้ว เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของหมู่บ้าน เป็นวัดที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
 
ชาวบ้านที่ให้การอุปถัมภ์ทั้งสิ้น 200 หลังคาเรือนส่วนมากชาวบ้านเป็นชาวไตลื้อ (ไทลื้อ) ชาวบ้านมีอาชีพหลักคือการทำสวนกับการทำไร่ทำนา และหัตถกรรมการจักสาน ทำด้วยไม้ไผ่ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น เช่น น้ำถุ้ง อาชีพค้าขาย และ รับจ้างตามโรงงาน
 
สถานประกอบการในเมือง ลำพูน 23 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ 31กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดลำพูน เดิมชื่อว่า วัดต้นเปา
 
ซึ่งตั้งตามต้นไม้ชนิดหนึ่ง เรียกว่า ต้นเปา และมีลำน้ำแม่ธิไหลผ่านวัด และหมู่บ้าน วัดตั้งอยู่บนที่ราบสูง ต่อมาเรียกชื่อวัดปากกลอง ต่อมาชาวบ้านได้เรียกชื่อผิดเพี้ยนไปจากปากกลองเป็น ปากกอง มาตราบจนทุกวันนี้
 
วัดตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอบ้านธิ 4.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ ทั้งหมด 4 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวาปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษา 1 รูป สามเณร 1 รูป อาณาเขต ทิศตะวันออกติดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกติดกับทางสาธารณะ ทิศเหนือติดกับลำน้ำแม่ธิ ทิศใต้ ติดกับถนนสาธารณะ
 
การบริหาร และการปกครอง ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน 1. พระอธิการกู้ (ไม่ทราบฉายา) 2. ท่านครูบาอูป อินฺทจิกโก 3. พระอธิการนวล (ไม่ทราบฉายา) 4. พระอธิการอุ่น คนฺธรโส
 
5. พระอธิการรอง เตชธมฺโม 6.พระอธิการสุนทร สุนฺทรจาโร 7. พระอธิการศุภกิจ สุภปญฺโญ 8. พระครูศุภัทรกิตยากรณ์ ทีมํ อภิภทฺโท 9. พระเดช สุทฺธิสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดปัจจุบัน
แผนที่ วัดปากกอง แผนที่วัดปากกอง
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดปากกองวัดต้นเปา
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 1 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(2)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(8)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(2)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(3)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(91/383)

มัสยิด มัสยิด(1)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(7)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(1)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(13)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(3)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(2)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(1)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(13)

น้ำตก น้ำตก(3)

ถ้ำ ถ้ำ(4)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(1)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(2)