พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร

พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร

พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร

ประชากร จำนวน: 4098 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวสมุทรสงคราม

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 จากความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านเขายี่สารเป็นเบื้องแรก โดยต่างช่วยกันเก็บรวบรวมโบราณวัตถุ , ศิลปวัตถุ จากวัดเขายี่สารและบริจาคสิ่งของต่างๆ เพื่อจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจได้ชม ในครั้งนั้นมีพระภิกษุนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รูปหนึ่งกำลังจัดทำโครงงานเสนออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่กำลังศึกษาอยู่
 
จึงได้ใช้ข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้จัดนำเสนออาจารย์เป็นผลงานประกอบการศึกษาด้วย หลังจากนั้นชาวบ้านก็ได้ช่วยกันระดมทุนด้วยการบริจาคเงินและสิ่งของเพิ่มเติม พร้อมทั้งขออนุญาตจากวัดเขายี่สารใช้ใต้ถุนศาลาการเปรียญเป็นสถานที่จัดแสดง ท่านเจ้าอาวาสวัดเขายี่สาร คือ พระครูสมุทรวิสุทธิคุณได้บริจาคเงินสมทบอีกจำนวนหนึ่ง จึงได้เริ่มจัดสร้างเป็นห้องพิพิธภัณฑ์ขึ้น
 
จากนั้นมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นบริหารและดูแลจัดการ มีนายธนู พยนต์ยิ้ม เป็นหัวหน้าพิพิธภัณฑ์ ชาวบ้านต่างผลัดเปลี่ยนเวรกันมาเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
 
ต่อมาในปลายปี พ.ศ.2540 มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ชุดใหม่ มีนางสิริอาภา รัชตะหิรัญ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งนี้ได้ติดต่อเชิญนักวิชาการด้านโบราณคดี มานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ รศ. ศรีศักร วัลลิโภดม เข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา
 
หลังจากนั้นได้มีศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากรและองค์กรเอกชน คือ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล โดยส่งนักวิชาการและเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดระบบทำทะเบียนวัตถุสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ นำโดยคุณวลัยลักษณ์ ทรงศิริ ทั้งยังได้สนับสนุนการขุดค้นทางโบราณคดีที่บริเวณ " อู่ตะเภา"
 
ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาพบว่าน่าจะเป็นบริเวณชุมชนเก่า จากการศึกษาค้นคว้ารวบรวมหลักฐานต่างๆ ทำให้พบว่าชุมชนบ้านเขายี่สารเป็นชุมชนโบราณร่วมสมัยกับการเกิดของกรุงศรีอยุธยา และมีการอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมาอย่างไม่ขาดตอน เรื่องราวต่างๆ เหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร
 
ในด้านแหล่งทุนนั้น ได้มีการเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนในการจัดตั้ง " พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านเขายี่สารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ " จากกองทุนชุมชน ธนาคารออมสิน หรือ SIF ซึ่งได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนจำนวน 1,201,141 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยชาวชุมชนบ้านเขายี่สารสมทบเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง
 
จากนั้นจึงได้ขออนุญาตวัดเขายี่สารใช้สถานที่บนศาลาการเปรียญเป็นที่จัดแสดงด้วย เมื่อการจัดพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สารสำเร็จลง จึงเปิดให้เข้าชมโดยมีตำบลยี่สาร เป็นหน่วยงานดูแลและมีชาวชุมชนบ้านเขายี่สารเป็นคณะกรรมการบริหารงานพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สารได้มีส่วนทำให้ชาวชุมชนเกิดความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน อีกทั้งเป็นสถานที่ที่จะเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาเรื่องราวของท้องถิ่นเขายี่สารได้อย่างกว้างขวางต่อไป
แผนที่ พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร แผนที่พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร
พิพิธภัณฑ์ กลุ่ม: พิพิธภัณฑ์
คำค้น คำค้น: พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สารบ้านเขายี่สาร
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(1)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(6)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(34)

โบสถ์ โบสถ์(1)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(2)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(6)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(2)

ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ(5)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(1)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(1)