วัดดอยป่าตาล

วัดดอยป่าตาล

วัดดอยป่าตาล

ประชากร จำนวน: 4914 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวลำปาง

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดดอยป่าตาล เลขที่ 33 หมู่ 8 เหล่ามะกอก ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง รหัสไปษณีย์ 52160 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 111 ไร่ ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2264 เดิมชื่อวัดท่อนวัวนอน เป็นวัดที่ครูบาศรีวิชัยสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2469-2471 ขึ้นต่อกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2477 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เหนือ เรียกว่าวิสาขบูชา
 
วัดดอยป่าตาล ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเถินระยะทาง 5 กม. ตำนานเล่าว่า ในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์เมื่อเสวยพระชาติเป็นพญาวัว อันกำเนิดแต่แม่วัว พ่อวัวแดง ได้เดินทางรอนแรมมาถึงป่าด้านตะวันตกแม่น้ำวังเป็นที่อาศัยของสัตว์นานาชนิด
 
มียักษ์ใหญ่ 3 ตน รักษาขุมแก้ว เงิน ทองคำ แม่วัวได้มานอน จึงเรียนว่า ม่อนวัวนอน ต่อมาได้มีพระนักบุญเดินทางมาปฏิบัติธรรม และบูรณะสืบมา พุทธศาสนิกชนถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่สำหรับนักบุญที่ต้องการปฏิบัติธรรม
 
วิหารวัดดอยป่าตาล โบราณวัตถุอย่างหนึ่งของอำเภอเถิน ตั้งอยู่ที่วัดดอยป่าตาล มีลักษณะเป็นวิหารปูนโดยด้านหน้ามีลวดลายแกะสลักเสราอย่างสวยงาม
 
ซึ่งได้จัดสร้างเมื่อ ปี พ.ศ .2469 ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 22 เมตร สถาปัตยกรรมแบบไทยล้านนาผสมพม่า หลังคามุงด้วยดินขอ สร้างโดยครูบาศรีวิชัยและคณะศิษยานุศิษย์ โดยรอบประกอบด้วยศาลารายรอบวิหารทั้ง 3 ด้าน กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร และยังคงสภาพเดิมไว้อย่างสมบูรณ์
 
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โบราณวัตถุอย่างหนึ่งของอำเภอเถิน ตั้งอยู่ที่วัดดอยป่าตาล มีลักษณะเป็นบ่อปูนทรงกลมความลึก 14 เมตร กว้าง 1.50 เมตร อายุ 75 ปี เป็นศิลปะแบบล้านนา
 
ตั้งอยู่กลางลานวัดดอยป่าตาล ทำการขุดบ่อ พ.ศ. 2478 มีน้ำตลอดปี แม้จะอยู่บนยอดดอย แต่น้ำไม่เคยแห้ง ผู้คนถือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์หรือบ่อน้ำทิพย์ สาธุชนนำน้ำในบ่อขึ้นมาอธิษฐานตั้งจิตภาวนาเป็นยารักษาโรคต่าง ๆ
 
บันไดนาค โบราณวัตถุอย่างหนึ่งของอำเภอเถิน ตั้งอยู่ที่วัดดอยป่าตาล มีลักษณะเป็นบันไดปูนปั้นมีความสูงชันมาก ยาวประมาณ 90 เมตร กว้างประมาณ 2.80 เมตร มีบันได 50
 
ซี่งสร้างขึ้นในสมัยครูบาศรีวิชัย ประมาณ พ.ศ. 2486 ความยาว (วัดจากบนถึงล่างสุด) ประมาณ 90 เมตร อายุ 67 ปี เป็นศิลปะแบบล้านนาดั้งเดิม ในวันพระใหญ่ประชาชนจะเดินขึ้นทางบันไดเพื่อสักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานที่วัดดอยป่าตาลแห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัว
 
หอไตร โบราณวัตถุอย่างหนึ่งของอำเภอเถิน ตั้งอยู่ที่วัดดอยป่าตาล มีลักษณะเป็นหอที่มีการก่อสร้างแบบครึ่งตึกครึ่งไม้โดยมีความกว้าง 4.60 เมตร ยาว 9 เมตรอายุประมาณ 72 ปีเป็นศิลปะแบบล้านนาซึ่งใช้เป็นหอสำหรับเก็บรวบรวมใบลานและพระไตรปิฎก
 
ซึ่งเป็นคำสั่งสอนมาแต่ช้านาน สร้าง พ.ศ. 2481 โดยครูบาคำ ห้อชัยวงศ์ ครูบาสีมา พรหมจกโก ได้บูรณะซ่อมแซม คือ เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาเป็นดินสอขอ เปลี่ยนไม้กลอน,ไม้ระแนง และไม้ฝา โดยรักษาส่วนร่าง ที่เป็นปูนและลายแกะสลักไม้หน้าจั่ว เป็นของเดิมไว้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2548
 
พระธาตุเจ้าม่อนวัวนอน วัดดอยป่าตาล ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเถิน เป็นปูชนียสถานอันสำคัญและศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือไหว้สาสักการะบูชาของชาวอำเภอเถินและประชาชนโดยทั่วไปในอำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง
 
โดยมีตำนานกล่าวว่า ปางเมื่อพระพุทธเจ้าจำแลงเป็นวัวอุสุภราชครั้งนั้น ได้พาบริวารมาอยู่อาศัยบนดอยม่อนนี้จนสิ้นอายุขัย ได้ทรงมาประสูติในโลกนี้ และทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงระลึกชาติว่าครั้งหนึ่งได้เกิดมาเป็นวัว และได้เป็นพระยาแก่วัวทั้งหลาย
 
ต่อมาได้อาศัยอยู่กับบริวารจนสิ้นอายุขัยพระองค์ก็พาพระอานนท์และสาวกเสด็จมาเพื่อเก็บพระเกศาไว้ที่ดอยนี้ในครั้งนั้นยังไม่มีบ้านเรือนอยู่อาศัย ต่อมาพระพุทธเจ้าก็เอาพระเกศา 3 เส้นส่งให้พระอานนท์ ซึ่งสาวกและชาวโยธิยาและยักษ์ 3 ตนที่เฝ้ารักษาอยู่ก็เห็นรัศมีสีแสงของพระเกศาต่างกัน
 
บางคนเห็นเป็นสีแดง สีหม่น สีเขียว สีเหลือง พระอานนท์เอาเกศาบรรจุโกฎิ ชาวโยธิยาก็เอาใส่กระบอกไม่ไผ่ ยักษ์เอาพระเกศาได้นำใส่ใน ผอบทองคำ ผอบเงิน ผอบแก้ว พระพุทธเจ้าได้ทรงทำนายว่าต่อไปภายภาคหน้า ที่นี่จักเกิดเป็นบ้านเป็นเมือง คนเมืองนี้จะสร้างสิ่งใดก็ดี เขามักจะถกเถียงกันเสมอ
 
เพราะว่าเขาเห็นสีของพระธาตุไม่เมือนกัน ซึ่งเขาต้องนำพระสงฆ์มาตัดสินเท่านั้นจึงจะยอมฟังกัน ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบันชาวอำเภอเถินได้เคารพสักการะพระธาตุเจ้าม่อนวัวนอนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองโดยจะทำพิธีสมโภชพระธาตุในวันเพ็ญเดือน 8 ของทุกปี
มือถือ มือถือ: 0843692922
แผนที่ วัดดอยป่าตาล แผนที่วัดดอยป่าตาล
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดดอยป่าตาลวัดม่อนวัวนอน วัวดอยม่อนวัวนอน วิหารวัดดอยป่าตาล บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บันไดนาค หอไตร พระธาตุเจ้าม่อนวัวนอน
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(2)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(5)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(8)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(4)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(86/684)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(9)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(2)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(3)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(2)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(5)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(4)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(11)

น้ำตก น้ำตก(15)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(12)

ทุ่งดอกไม้ ทุ่งดอกไม้(1)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(4)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(2)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(2)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(2)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(2)

สปาเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ

สปาเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ(1)