วัดดอนหัววัง

วัดดอนหัววัง

วัดดอนหัววัง

ประชากร จำนวน: 164 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวลำปาง

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดดอนหัววัง ตั้งอยู่เลขที่ 84 บ้านดอน หมู่ 10 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 แต่เดิมคณะศรัทธาบ้านดอนหัววัง เป็นศรัทธาเดียวกับวัดห้างฉัตร ไปร่วมงานบุญสุนทาน ที่วัดห้างฉัตร ตั้งแต่ปู่ย่า ตายาย ติดต่อกันมานาน
 
ซึ่งถือว่าวัดห้างฉัตรเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งในอำเภอห้างฉัตร ในขณะนั้นบ้านดอนหัววังมีราษฎร 100 หลังคาเรือนเศษ (ในปัจจุบันแยกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ บ้านดอน หมู่ 10 และ บ้านหัววัง หมู่ 5 ราษฎรเกือบ 500 หลังคาเรือน) เมื่อมีครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ
 
ชาวบ้านเริ่มอยากมีวัดตั้งอยู่ในหมู่บ้านของตนเอง ผู้นำหมู่บ้านก็ปรึกษาหารือเรื่องการสร้างวัดใหม่ในหมู่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 เป็นต้นมา เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาร่วมทำบุญ อนุโมทนาทาน เวลาก็ผ่านมารุ่นสู่รุ่นชาวบ้านยังไม่ทิ้งความพยายาม
 
และความตั้งใจในการสร้างวัด จนเมื่อวันที่ 8มิถุนายน พ.ศ. 2528 นายสุคำ วงศ์ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนหัววัง ในขณะนั้น เรียกประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านอีกครั้ง ปรึกษาหารือการสร้างวัดใหม่ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มีการสร้างวัดขึ้นใหม่ในหมู่บ้าน โดยคำนึงถึงความสะดวกแก่คณะศรัทธาในการทำบุญ และความเป็นสิริมงคลของหมู่บ้าน
 
เมื่อปี พ.ศ.2528 ตรงกับเดือน 10 เหนือ ขึ้น 15 ค่ำ วันเข้าพรรษา คณะกรรมการประกาศขอรับเงินบริจาคสร้างวัดได้รับการบริจาคครั้งแรก 70,000 บาทเศษ นำเงินที่ได้รับดังกล่าวจัดซื้อที่ดินของ นายคำมูล ใหม่ทา มีเนื้อที่จำนวน 6 ไร่ 25 ตารางวารวมเป็นเงิน 70,000 บาทเศษ เช่นเดียวกัน
 
ได้ที่ดินในการสร้างวัดคณะกรรมการจัดทำเอกสาร ขออนุญาตสร้างวัดต่อกรมการศาสนา ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2529 และได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 ชาวบ้านเริ่มทำการสร้างกุฏิกึ่งถาวร จำนวน 2 หลัง โดยมีครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์ประธานในการจัดสร้าง และได้ให้ชื่อวัดว่า “วัดใหม่ชัยเวียงตาล”
 
ทำให้ผู้คนต่างถิ่นและคนในอำเภอห้างฉัตรบางคนไม่รู้จัก ไม่คุ้นเคยกับชื่อ จึงขอเปลี่ยนชื่อวัดให้ตรงกับชื่อหมู่บ้าน โดยใช้ชื่อว่า “วัดดอนหัววัง” จวบจนปัจจุบัน ต่อมาวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2530 ชาวบ้านได้พร้อมใจกันสร้างกุฏิถาวรขนาดใหญ่ 1 หลัง เพื่อรองรับพระภิกษุ-สามเณร มาจำพรรษา วัดดอนหัววัง เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9
 
พระชนมายุครบ 5 รอบ และวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ได้วางศิลาฤกษ์หล่อเสาพระวิหาร และทำก่อการสร้างจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2537
ปัจจุบัน เสนาสนะภายในวัดดอนหัววังได้ทำการก่อสร้าง ทำนุบำรุงอย่างต่อเนื่อง
 
อยู่ในความเรียบร้อยในบางส่วน เช่น กำแพง ซุ้มประตู หอระฆัง ศาลาอเนกประสงค์ ห้องน้ำ เพื่อรองรับปฏิสันถารพระภิกษุ - สามเณร ในพรรษา และอำนวยความสะดวกแก่ศรัทธาสาธุชนในการประกอบงานบุญสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประพฤติวัตร ปฏิบัติธรรม
มือถือ มือถือ: 0806735345
แผนที่ วัดดอนหัววัง แผนที่วัดดอนหัววัง
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดดอนหัววัง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(684)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองลำปาง(180)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่เมาะ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.เกาะคา(66)

https://www.lovethailand.org/อ.เสริมงาม(26)

https://www.lovethailand.org/อ.งาว(43)

https://www.lovethailand.org/อ.แจ้ห่ม(34)

https://www.lovethailand.org/อ.วังเหนือ(47)

https://www.lovethailand.org/อ.เถิน(63)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่พริก(19)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ทะ(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สบปราบ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.ห้างฉัตร(58)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองปาน(32)