วัดผาแดงหลวง

วัดผาแดงหลวง

วัดผาแดงหลวง

ประชากร จำนวน: 549 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวลำปาง

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดผาแดงหลวง ตั้งอยู่บ้านม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2480 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2482 มีพระครูปัญญาประสุตคุณ (อินฺทปญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาสวัด
 
วัดผาแดงหลวง สร้างด้วยศิลปะแบบล้านนา และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาจิตใจของประชาชนในพื้นที่ให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน มาโดยตลอด ส่งเสริมการบรรพชาสามเณรอุปสมบทภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี มีพระภิกษุในสังกัด 5 รูป สามเณร 8 รูป
 
วัดผาแดงหลวง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ไหนยังไม่มีหลักฐานบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่แน่ชัด เพียงแต่ได้รับจากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในอำเภอแจ้ห่มที่มี อายุ 80 ปีเศษ หลาย ๆ ท่าน และจากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
 
พอจะอนุมานอายุของวัดได้ช่วงหนึ่ง มีแต่คัมภีร์ที่จารึกด้วยอักษรล้านนาที่มีอยู่ใน หอธรรมของวัดมากกว่า 500 ผูก ศาสนวัตถุที่เป็นหลักฐานชี้ให้เห็นถึงความเป็นมาของผาแดงหลวงคงมีแต่พระเจดีย์ใหญ่ที่ตั้งตระหง่านเป็นศรีเมืองแจ้ห่ม ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวบ้านในครั้งนั้นเป็นอย่างดี
 
จากการสำรวจคัมภีร์ธรรมใบลานของวัดผาแดงหลวงโดยนักศึกษาภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2547 โดย นายชาญคณิต อาวรณ์ เป็นหัวหน้าร่วมกับนักศึกษาจำนวน 6 คน ได้ทำการสำรวจคัมภีร์ธรรมใบลาน
 
และลวดลายศิลปกรรมพื้นบ้านภายในวัดผาแดงแห่งนี้ ข้าพเจ้า (ผู้เรียบเรียงประวัติวัดผาแดงหลวง) มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กับคณะนักศึกษา ได้ทำการคัดลอกข้อความบันทึกท้ายใบลานแต่ละผูกทำให้รู้ถึงเหตุการณ์ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านพ้นมานานเกือบ 300 ปี ของวัดผาแดงหลวง และตรงกับคำเล่าขานสืบกันมา
 
วัดผาแดงหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำ และอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำวัง โดยที่ตั้งของวัดจะอยู่บนเนินดินสูงจากระดับพื้นดินทางด้านทิศใต้ของวัดซึ่งเป็นทุ่งนาประมาณ 7 เมตรในวัดร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยนานาพันธุ์ ต้นไม้บางต้นบ่งบอกถึงอายุของวัดเป็นอย่างดี คือ 
 
ต้นขนุนยักษ์ (ปัจจุบันเหลือแต่ตอ) ต้นขนุนยักษ์ต้นนี้วัดเส้นรอบวงได้ถึง 7.80 เมตร ต้นมะม่วงวัดเส้นรอบวงได้ 4.20 เมตร นอกจากนั้นยังมี ต้นบุญนาค ต้นกระท้อน และต้นมะม่วงที่มีเส้นรอบวงขนาด 3.50 เมตร อีกหลายต้น
โทร โทร: 05421015
มือถือ มือถือ: 0861848862
แผนที่ วัดผาแดงหลวง แผนที่วัดผาแดงหลวง
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดผาแดงหลวง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(2)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(5)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(8)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(4)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(86/684)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(9)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(2)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(3)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(2)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(5)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(4)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(11)

น้ำตก น้ำตก(15)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(12)

ทุ่งดอกไม้ ทุ่งดอกไม้(1)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(4)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(2)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(2)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(2)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(2)

สปาเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ

สปาเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ(1)