วัดเมืองมูล

วัดเมืองมูล

วัดเมืองมูล

ประชากร จำนวน: 549 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวลำปาง

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.

วัดเมืองมูล ตั้งอยู่เลขที่ 107 บ้านปันเหนือ หมูที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา
 
อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 2 เส้น จดถนนภายในหมู่บ้าน ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น จดถนนภายในหมู่บ้านและที่นา ทิศตะวันออกประมาณ 2 เส้น จดทางสาธารณะและหมู่บ้าน ทิศตะวันตกประมาณ 1 เส้น จดทางสาธารณะ และหมู่บ้าน ที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย กุฎิ วิหารและศาลาอเนกประสงค์ ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปปูนปั้นสมัยสุโขทัย
 
วัดเมืองมูล สร้างเมื่อ พ.ศ. 2412 โดยท้าวหมื่นเมืองมูล เป็นผู้นำสร้างวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2480 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร
 
การบริหาร และการปกครองมีเจ้าอาวาสจำนวน 18 รูป คือ พระอานา กตปุญโญ พระเตช รตินธโร พระมณี วณโณ พระมา เหมโก พระเป็ง ปุญญธมโม พระบัน ฐิตวิริโย พระอ้าย คนธธมโม พระวงศ์ พระจันทร์ จนทสโร
 
พระอ้าย อภินนโท พระตัน ชุตินธโร พระกวน ปภสสโร พระใจ๋ สุเมโธ พระอ้าย วิสารโท พระสมาน สัจจวโร พระสุรชัย จิรปญโญ ปัจจุบันมี พระครูปลัดสมเดช ตปสีโล อายุ 42 ปี พรรษา 21 เป็นเจ้าอาวาส
มือถือ มือถือ: 0861977223
แผนที่ วัดเมืองมูล แผนที่วัดเมืองมูล
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดเมืองมูล
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(684)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองลำปาง(180)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่เมาะ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.เกาะคา(66)

https://www.lovethailand.org/อ.เสริมงาม(26)

https://www.lovethailand.org/อ.งาว(43)

https://www.lovethailand.org/อ.แจ้ห่ม(34)

https://www.lovethailand.org/อ.วังเหนือ(47)

https://www.lovethailand.org/อ.เถิน(63)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่พริก(19)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ทะ(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สบปราบ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.ห้างฉัตร(58)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองปาน(32)